Nieuws - 1 januari 1970

CPRO-cultuur overheerst in Plantinstituut

CPRO-cultuur overheerst in Plantinstituut

CPRO-cultuur overheerst in Plantinstituut

De bedrijfsmatige en marktgerichte cultuur die het Centrum voor Plantenveredelings- en Reproduktieonderzoek (CPRO-DLO) zich de laatste jaren eigen heeft gemaakt, moet een voorbeeld zijn voor zijn fusiepartners, het Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO) en het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO-DLO). Dit staat in het beleidsvoorstel op hoofdlijnen voor de integratie van de drie instituten tot Plant Research International. Het voorstel ligt voor advies bij de ondernemingsraden

Het onderzoek van Plant Research International krijgt volgens het plan twee speerpunten: verdere ecologisering van de landbouw en de ontwikkeling van gewassen voor nieuwe, hoogwaardige producten. Het onderzoek wordt ondergebracht in negen business units. Nu zijn er nog achttien onderzoeksafdelingen, verdeeld over drie instituten

Er blijven naar verwachting drie gescheiden locaties, ook na integratie. Dit beperkt de schaalvoordelen die in de overhead-kosten zijn te behalen. Hoeveel functies gesaneerd worden, maken de plannen niet duidelijk. In september sprak de raad van bestuur over een krimp van vijftien arbeidsplaatsen, vooral in de ondersteuning

De raad van bestuur wil eerst een directieteam benoemen met dr Nic Hogenboom als directeur van Plant Research International. Hogenboom geeft nu al leiding aan CPRO-, IPO- en AB-DLO. Aansluitend worden de managers van de business units en de hoofden van de ondersteunende afdelingen benoemd. Daarna, in de tweede helft van dit jaar, krijgen de medewerkers duidelijkheid over hun plaatsing en functie in Plant Research International. M.Hg