Nieuws - 1 januari 1970

Concentratie biotechbedrijven bedreiging voor gentechvrije keten

Concentratie biotechbedrijven bedreiging voor gentechvrije keten

Concentratie biotechbedrijven bedreiging voor gentechvrije keten

Om voedsel te vrijwaren van genetische manipulatie, moeten partijen als overheden, milieubeweging en supermarkten zich goed organiseren

De vorming en instandhouding van een gentechvrije keten in de voedingsindustrie zal namelijk niet makkelijk zijn. Dat concludeert dr Hans Dagevos van het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) in de studie Zicht op ggo-vrije consument en markt, die vorige week verscheen

Het areaal genetisch gemodificeerde gewassen zal zich komende jaren flink uitbreiden, zo is de verwachting. Weliswaar hebben onlangs een aantal supermarkten in Europa laten weten hun huismerken gentechvrij te houden, maar dat is nog geen garantie dat er, naast de biologische landbouw, nog een aparte gentechvrije keten zal komen en zal blijven bestaan

Overheden krijgen te maken met ondernemingen die steeds groter worden, schetst Dagevos een van de bedreigingen van de gentechvrije keten. Deze ondernemingen zeggen: de producten zijn veilig. Zij zullen dan ook niet uit zichzelf de kosten willen opbrengen voor scheiding en etikettering. De partijen die een gentechvrije keten willen, moeten zich dan goed organiseren, willen ze een tegenpartij kunnen vormen. Alleen als heel sterke partijen achter zo'n gentechvrije keten gaan staan, zal het lukken.

Of er werkelijk een gentechvrije keten zal komen, hangt volgens de LEI-onderzoekers ook af van de houding van de consument. Uit consumentenonderzoeken blijkt weliswaar dat zo'n twintig tot dertig procent van de Europese consumenten genetisch gemodificeerde gewassen emotioneel of ethisch onaanvaardbaar vindt. Maar wat zullen consumenten doen als gentechproducten straks veel goedkoper zijn, of veel lekkerder? Het imago van bepaald voedsel wordt heel belangrijk, verwacht Dagevos. Supermarkten die zich willen onderscheiden met gentechvrij voedsel gaan claimen dat dit het gezondst is. De biotechbedrijven zullen claimen dat hun voedsel het gezondst is. Wie heeft dan de beste reclame? Het LEI-DLO deed het verkennend onderzoek voor het ministerie van LNV, dat een gentechvrije keten bevordert omdat de consument hiermee keuzevrijheid houdt. Ook het parlement wil zo'n keten bevorderen. Deze week drong de Tweede Kamer nog bij de landbouwminister aan op betere etikettering. M.H