Nieuws - 1 januari 1970

Computerprogramma helpt boeren bij gebruik organische mest

Computerprogramma helpt boeren bij gebruik organische mest

Computerprogramma helpt boeren bij gebruik organische mest


Op een internetsite gegevens over percelen, gewassen en soort mest invoeren
en voor de komende vijftig jaar weten hoeveel organische stof er in je
bodem zit. Dat kunnen akkerbouwers, bloembollen- en bomenkwekers, vanaf
volgende maand met een door PPO sector bloembollen ontwikkeld
computerprogramma.
Er bestonden al modellen voor de effecten van bemesting op de stikstof- en
fosfaatgehaltes. ,,Maar dit is de eerste voor organische stof’’, aldus
technisch onderzoeker Loes Kater van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving in
Lisse.
De vraag voor het computerprogramma kwam van het ministerie van landbouw.
Vanwege milieueffecten is het gebruik van organische mest als drijfmest en
compost aan banden gelegd. Maar de mest is goed voor de bodemstructuur en
de groei van het gewas. Ook kan het er voor zorgen dat vocht beter in de
bodem wordt vastgehouden. Met het programma, dat de vorm heeft van een
database, kunnen boeren nu makkelijker bepalen welke organische meststoffen
ze moeten gebruiken en hoeveel.| Y.d.H.

Het programma is met ingang van 12 mei gratis te benaderen via de site van
PPO: www.ppo.dlo.nl