Nieuws - 1 januari 1970

Commissieleden

Commissieleden

Commissieleden

Dr. Kenneth Cassman, hoogleraar agronomie op de University of Nebraska in Amerika

Dr ir Pieter Groenevelt, hoogleraar op University of Guelph in Canada

Prof. dr Ulrich Loening, voormalig directeur van het Engelse Centre for Human Ecology

Dr Francis Sevila, hoogleraar bij Ecole Nationale Superieure Agronomique de Montpellier in Frankrijk

Dr Steve Hughes, hoogleraar bij de School of Pure and Applied Biology of the University College in Cardiff in Engeland


De stroomstoring heeft op het bestuurscentrum nauwelijks tot schade geleid. De Stichting Sociale Huisvesting Wageningen leed wel schade door de storing. Het computersysteem van de stichting raakte flink van slag en was pas aan het eind van de middag gerepareerd. Het Internationaal Agrarisch Centrum heeft het 2,5 uur zonder telefoon en computernetwerk moeten doen omdat twee transformatoren het hadden begeven. De storing werd volgens energiebedrijf NUON veroorzaakt doordat bij graafwerkzaamheden een kabel was beschadigd. K.V., foto G.A


Apotheker stelde dat de samenvoeging van LUW, DLO en praktijkonderzoek leidt tot een kenniscentrum van wereldniveau. De forse bezuinigingen van zo'n 23 miljoen gulden op de Landbouwuniversiteit bagatelliseerde hij als een aanpassing aan het gedaalde studentenaantal van de universiteit. De minister meende dat ook het college van bestuur van de universiteit in de bezuinigingen een kans ziet om te komen tot een noodzakelijke kwaliteitslag en om de universiteit grondig te vernieuwen. Volgens Apotheker worden de bezuinigingen dan ook niet aangevochten. Hij verwacht verder dat de fusie het personeel scherp zal houden en de motivatie zal bevorderen

Bestuurswoordvoerder Paul van de Kraan van de Landbouwuniversiteit laat die uitlatingen geheel voor rekening van de minister. Natuurlijk ziet de raad van bestuur niet alleen negatieve kanten aan de bezuinigingsslag. Het geeft een mogelijkheid om een aantal zaken op nieuwe leest te schoeien. Dat neemt niet weg dat het bestuur het niet eens is en blijft met de uitkomst van de berekening van de rijksbijdrage aan de universiteit. Dat weet de minister.

Een speciale werkgroep met vertegenwoordigers van universiteit en ministerie zal zich daarover binnenkort buigen. Die werkgroep had allang ingesteld moeten zijn, maar dat heeft vertraging opgelopen. S.V