Nieuws - 31 januari 2002

Commentaar: Nieuwe opleidingen

Commentaar: Nieuwe opleidingen

De raad van bestuur wil nieuwe opleidingen. Een richting rond communicatiestudies, en ??n b?ta-gamma-opleiding. Samen met de geplande opleiding Bioproductmanagement en de wederopstanding van Tropisch landgebruik onder de naam Internationaal beheer van bodem en water telt Wageningen daarmee volgend jaar weer vier extra opleidingen.

Die stap is opmerkelijk, nog maar drie jaar geleden zette het bestuur juist het mes in de Wageningse opleidingen. De negentien opleidingen van toen zouden niet langer betaalbaar zijn.

Het bestuur komt daar terecht van terug. Het snoeien in het aantal opleidingen was ??n van de redenen voor het teruglopen van het aantal studenten. Het schrappen van de Tropisch landgebruik bijvoorbeeld kostte jaarlijks minstens twintig studenten.

Het is te betreuren dat de raad van bestuur niet eerder geluisterd heeft naar de docenten van de fusieopleidingen. Argumenten voor het behoud van Tropisch landgebruik werden in het bestuurscentrum beoordeeld als strategisch gepiep van leerstoelgroepen die zich onder bezuinigingen uit wilden werken. Hoewel de toekomst van verschillende leerstoelgroepen als argument best een rol gespeeld zal hebben voor de betrokken studenten, had de raad van bestuur wel oog moeten hebben voor de voorspelde gevolgen van het schrappen van de studierichtingen op de studenteninstroom. Nu is drie jaar verloren gegaan voor de studentenwerving. Bovendien heeft de gedwongen fusie met name bij Landinrichting en Tropisch landgebruik veel kwaad bloed gezet. Docenten haakten gefrustreerd af.

De raad van bestuur komt nu terug van zijn plannen en wil zelfs twee nieuwe opleidingen starten om Wageningen aantrekkelijker te maken voor vwo-scholieren met het profiel economie en maatschappij. Met meer hengels is het beter vissen in de scholierenvijver. Wageningen sluit daarmee aan bij andere universiteiten en hogescholen die modieuze opleidingen opzetten om studenten te trekken. Hoe je ook denkt over die trend, Wageningen kan het zich niet permitteren om niet mee te doen nu het aantal vwo'ers ook dit jaar verder was gedaald. Als Wageningen succes wil hebben met de nieuwe opleidingen, is het echter wel zaak om geschikte namen te vinden voor de opleidingen. Onder namen als Bioproductmanagement of Technologie voor agrosystemen zal zelfs een richting met een zeer aantrekkelijk programma niet meer dan een handjevol studenten weten te trekken. | Korn? Versluis