Nieuws - 5 september 2002

Commentaar: Heide en house

Heide en house

Een Noord-Limburgs heidegebied raakte afgelopen weekend zwaar beschadigd door een illegale houseparty. De vrachtwagens met apparatuur, drank en dieselaggregaten trokken diepe sporen door het gebied. Hoe lang duurt het voordat de vegetatie zal zijn hersteld van dit lawaaiige bezoek?

Ton Elzebroek van de leerstoelgroep Gewas- en Onkruidecologie

"Laat ik voorop stellen dat ik vind dat je in een natuurgebied geen houseparty hoort te houden. Je kunt in een natuurgebied best wandelen en een beetje rondkijken, dat zal de boel niet verstoren. Een houseparty doet dat wel. Het afval dat achter blijft na zo'n activiteit is grotendeels wel snel op te ruimen. Het herstel van heideplanten zal echter nog jaren in beslag nemen. Heide is namelijk een extreem langzaam groeiende plant. Het duurt een jaar of zeven tot tien voordat de heideplant van zaad tot plant is gegroeid. Heide die alleen boven de grond wat is beschadigd loopt wel weer uit, net als wanneer hij door schapen wordt begraasd. Dat uitstoelen maakt de begroeiing alleen maar steviger. Maar als er met vrachtwagens over de heide heen is gereden heb je kans dat veel planten hiervoor te zwaar zijn beschadigd.

Met opnieuw inzaaien van heide, zoals je met grasland kunt doen, schiet je niks op. Ten eerste is het een fors karwei om zaad van de plant te winnen. Er komt maar heel fijn zaad van de kleine bloemetjes. Daarnaast blijft zaad wel een aantal jaren kiemkrachtig. Als de heide voorgaande jaren heeft gebloeid zal er dus genoeg zaad in de bodem zitten en is zaaien helemaal niet nodig.

Bemesten om de groei te bevorderen heeft ook geen zin. Heide groeit namelijk alleen onder arme omstandigheden. Als er meer voedingsstoffen in de bodem komen worden heideplanten weggeconcurreerd door andere plantensoorten. Je moet dus de natuur zijn gang laten gaan en dat is met heide al moeilijk genoeg. Want vanuit de lucht vindt ook al wat bemesting plaats, de zogeheten depositie.

Militairen oefenen trouwens meestal niet op de hei maar in een gebied met zandverstuivingen. Eigenlijk zou je zelfs kunnen zeggen dat zij door hun activiteiten deze gebieden in stand houden. Doordat ze het zand los houden wordt voorkomen dat planten zich er kunnen vestigen. De feestgangers hadden op een zandverstuiving misschien minder kwaad kunnen doen. Maar een nadeel van dit zand is weer dat je er afval als kroonkurken snel in trapt. Stuifzand is verder nogal rul en droog waardoor je er moeilijk op kunt lopen, laat staan dansen en springen. Strandzand is een stuk vochtiger.

Of de planten ook nog geleden hebben onder de herrie vind ik een beetje rare vraag. Er zijn wel wat onderzoeken naar reacties van planten op muziek geweest. Alleen geloof ik er niks van de beweringen die er over zijn gedaan. Het enige dat ik me voor kan stellen is dat door hele lage tonen er een trilling ontstaat waardoor het zaad op de grond valt. Alles bij elkaar zou ik zeggen dat een houseparty op een landingsbaan het minst schadelijk zou zijn voor de omgeving." | Y.d.H.