Nieuws - 10 mei 2001

Column: Primeur

Column: Primeur

Wageningen heeft eindelijk de juiste weg gevonden om de studerende jongeren in spe te bereiken en om studenten naar hier te lokken. Het gekraai van de haan, de relaxthee en de klavertjesvier voor de eindexamenkandidaten waren slechts schijnbewegingen om de aandacht af te leiden van de grote Wageningse primeur. De tentamens en zelfs de examens zijn bij ons, volgens vijftien studenten in de overgangsregeling, te gemakkelijk. Dat is groot nieuws, dat is wereldnieuws. Dat is in de academische wereld nog nooit eerder vertoond. Tentamens moeten door studenten juist heel moeilijk gevonden worden. Voor echte tentamens moet je minstens een paar keer zakken. Daar kicken studenten al eeuwen op. Want als je voor een moeilijk tentamen slaagt dan ben je wat, dan sta je eigenlijk al met ??n voet op de ladder naar de absolute top. Dan was het heel vroeger mogelijk om schout in de grote stad, chirurgijn aan het hof of prior van het gerenommeerde klooster te worden. En nog niet zo heel lang geleden lag de weg open naar begeerlijke ambtelijke rangen als commies-A bij de douane te Hellevoetsluis, referendaris op het departement of zelfs hoofdadministrateur bij het koloniale bestuur in Nederlandsch-Indi?. Nu schreeuwt het bedrijfsleven om managers die geslaagd zijn voor moeilijke tentamens en voor weerbarstige examens. Daarom lijkt Wageningen het buitenbeentje van universitair Nederland te zijn geworden. Daarom hebben ook de plaatselijke krant en de landelijke bladen ruimschoots over de veel te gemakkelijke tentamens bericht. Omroep Gelderland heeft zelfs de stafdirecteur communicatie en public affairs - voor de camera en in scherp gesneden pak - aan de tand gevoeld. Er zijn beloftes gedaan. Het muisje heeft een staartje. De commissie algemene bijstand inzake de overgangsregeling is niet voor de poes en zal een diepgaand onderzoek gaan verrichten. In het hoofdgebouw en bij LNV worden al de namen van Oosting en van Rosenthal genoemd. De raad van bestuur en de rector hebben een signaal aan de examencommissies en naar de directeuren van dienst afgegeven. Ons image is geschonden. De dames en heren van de Costerweg zijn vrijwel allen in rep en roer.

Toch is het natuurlijk allemaal doorgestoken kaart. Het is een weloverwogen publiciteitsstunt van de studentenraad en het hoofdgebouw om meer studenten te lokken. Je bent als student van lotje getikt, als je kiest voor moeilijke tentamens als het ook makkelijk kan. Dat trekt studenten en dat weten ook onze bestuurders drommels goed. Daarom handelen studenten sinds jaar en dag in oude tentamens. Daarom eisen de studenten dat de docent de stof in syllabus en studiewijzer verdeelt in hapklare brokken. Daarom moeten wij, op bevel van hogerhand, kostbare college-uren opofferen om de studenten te laten oefenen met oude tentamenvragen. De student van tegenwoordig wordt in de watten gelegd. Bij ons zijn de studenten verworden tot de korenwolfjes van het universitaire bestel. Dat wisten ze in het land nog niet voldoende, dus moeten wij reusachtig blij zijn met de media-technische landelijke dekking. Eindelijk weer eens positief nieuws uit Wageningen.

Kees de Hoog