Nieuws - 5 april 2012

Collegegeld buitenlandse studenten omhoog

Internationale studenten die in 2012 beginnen aan een bachelor- of masterstudie, zijn 12.020 euro kwijt aan collegegeld. Dat is ruim 1500 euro meer dan buitenlandse instellingseerstejaars nu betalen.

Voor het tweede studiejaar komt er waarschijnlijk nog eens 300 euro bij. Dit blijkt uit een besluit van het college van bestuur. Volgens woordvoerder Simon Vink is de stijging van 15 procent onderdeel van de afspraken om het collegegeld geleidelijk kostendekkend te maken. Vorig jaar vond er ook al een fikse stijging plaats.