Nieuws - 24 oktober 2002

College steunt demonstratie tegen bezuinigingen

College steunt demonstratie tegen bezuinigingen

Speelman: 'Onderwijs gaat naar de verdommenis'

Het college van bestuur steunt de studentenmanifestatie tegen de bezuinigingsplannen van het demissionair kabinet. Rector prof. Bert Speelman overweegt zelfs het busvervoer van demonstrerende studenten naar Den Haag te regelen. Speelmans enthousiasme voor de studentenacties staan in groot contrast met eerdere uitlatingen van collegevoorzitter prof. Aalt Dijkhuizen.

Dijkhuizen stelde in september nog in een interview met de Volkskrant dat universiteiten niet zouden moeten klagen over de bezuinigingen. De steeds terugkerende klaagzang van universiteiten zou geen effect meer hebben in Den Haag. Dijkhuizens opmerkingen bezorgden hem een stevige aanvaring met een aantal collegevoorzitters van andere universiteiten.

Speelman ontkent dat zijn steun voor de studentenactie een ommezwaai betekent in het standpunt van het college. "De uitlatingen van Dijkhuizen moet je in een andere context zien. Hij wilde gewoon zeggen dat klagen niet zo helpt." Het college van bestuur heeft na de vraag om steun van de WSO overleg gevoerd om haar standpunt te bepalen. Speelman: "We steunen de actie van harte. Dijkhuizen was het volmondig met me eens."

Dat het bestuur de betoging op 12 november steunt komt volgens Speelman doordat de bezuinigingsplannen van staatssecretaris Nijs wel degelijk een bedreiging vormen voor het hoger onderwijs. "Het kabinet roept dat de kwaliteit van het onderwijs beter moet, maar blijft wel geld weghalen. Met al die plannen van Nijs, zoals verhoging van collegegelden en terugdringen van de rijkssubsidies, gaat het wetenschappelijk onderwijs echt naar de verdommenis", klaagt Speelman.

Platform 12 november, de initiatiefnemers van de actie, roepen studenten op te staken en te demonstreren tegen de plannen van het demissionair kabinet. De studenten zijn het oneens met de bezuinigingen van 358 miljoen euro, terwijl tegelijkertijd de eisen voor hoger onderwijs worden verhoogd. Ook de plannen voor collegegelddifferentiatie zijn volgens het platform kwalijk. Het demissionair kabinet wil dat instellingen zelf de hoogte van collegegelden mogen bepalen. Ten slotte baart de positieve houding van het kabinet tegenover het General Agreement on Trade and Services van de WTO het platform zorgen. De studenten zijn bang voor verregaande marktwerking in het hoger onderwijs.

De manifestatie is gepland op 12 november omdat op die dag de onderwijsbegroting zou worden behandeld in de tweede kamer. Omdat met de val van het kabinet de bezuinigingsplannen nog niet van tafel zijn, gaat de actie gewoon door.

De WSO steunt de actie en hoopt dat zo veel mogelijk studenten zullen meedoen. "Onderwijs is een publiek goed, waarvoor de staat verantwoordelijk is", zegt WSO-voorzitter Lieselotte Heederik. "Dit kan je niet overlaten aan de markt. Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn." | L.M.