Nieuws - 7 juli 2010

CO2-opname nauwkeurig bepaald

Noest rekenwerk verbetert klimaatmodellen. Tropisch bos goed voor een derde deel van CO2-opname.

9-Science-ps-meten---beer4H.jpg
Het groen op onze planeet legt elk jaar 123 miljard ton koolstof vast. Met die meest exacte meting tot nu toe haalt onderzoeker Elmar Veenendaal (Natuurbeheer en plantenecologie) Science van deze week. Een klein beetje tot zijn eigen verbazing. Het getal is namelijk niet zo nieuw. Het wijkt maar nauwelijks af van de gebruikte vuistregel dat de bruto koolstofopname het dubbele is van de productie van biomassa op onze wereldbol. Het belang van het artikel zit 'm volgens Veenendaal in de verbeterde nauwkeurigheid van het cijfer en de gevolgen daarvan voor de klimaat-koolstofmodellen.
Planten leggen met hulp van licht CO2 vast in biomassa. Hoeveel wordt vastgelegd, de zogeheten bruto primaire productie, kan dankzij een internationaal meetnetwerk (Fluxnet) nu beter worden geschat. De groep waar Veenendaal deel van uitmaakt, een internationaal onderzoeksteam onder leiding van het Max Planck Institute for Biogeochemistry in Jena, gebruikte vijf verschillende modellen om de koolstofopname te berekenen. Die modellen hanteren elk verschillende methoden om lokale meetgegevens op te schalen naar globale getallen over koolstofopname. Het antwoord op de vraag naar de bruto koolstofopname van de wereld is dus 123 miljard ton per jaar. Tropische bossen nemen een derde deel voor hun rekening. Savannes, de specialiteit van Veenendaal, zijn goed voor een kwart van die opname.
Prognoses
De onderzoekers keken vervolgens verder. 'We hebben die empirische modellen vergeleken met de procesgestuurde modellen. Dat zijn modellen die bijvoorbeeld proberen de fysiologische processen te beschrijven die de koolstofopname bepalen.' In procesmodellen zitten noodgedwongen veel aannames. Met het jongste rekenwerk zijn die aannames te controleren. De procesmodellen worden zo min of meer geijkt. En dat levert betere prognoses op. Veenendaal: 'Als je het proces beter begrijpt, kun je betere analyses doen over wat er mogelijk gebeurt als bijvoorbeeld de regenpatronen veranderen als het warmer wordt. Ons onderzoek draagt er dus aan bij om de voorspellingen van de klimaatscenario's betrouwbaarder te maken. Over een paar jaar komt het IPCC met een nieuw rapport. Op dit moment is iedereen bezig die modellen beter te krijgen en de onzekerheden te verkleinen.' En dat is volgens Veenendaal wel een publicatie in Science waard.