Wetenschap - 14 december 2006

Clubje experts bepaalt cultuurhistorie

Experts bepalen wat cultuurhistorie is. Ze houden daarbij nauwelijks rekening met wat er onder de bevolking leeft. Dat ontdekte ir. Martijn Duineveld tijdens zijn promotieonderzoek. En dat strookt niet met streven naar draagvlak.

'Er is een kleine club mensen die bepaalt wat waar en van waarde is, als het gaat om cultuurhistorie', stelt Duineveld. In zijn dissertatie beschrijft hij hoe archeologen, cultuurhistorici, historisch geografen en andere experts samen met ambtenaren van diverse ministeries, provincies en gemeenten een gesloten club vormen, die vanuit de verschillende disciplines bepaalt wat cultuurhistorie is. Zo staan op de kaart met cultuurhistorische waarden van de provincie Zuid-Holland wel de gebieden die archeologisch of cultuurhistorisch belangrijk zijn, maar ontbreken de culturele elementen die voor mensen uit de Duin- en Bollenstreek bij Lisse bepalend zijn voor hun streek.
De afstand tussen de experts en beleidsmakers en de bevolking is opmerkelijk, omdat er constant wordt gezocht naar draagvlak voor het beschermen van cultuurhistorie. 'Mensen vinden cultuurhistorie wel belangrijk', stelt Duineveld. Zo zijn er veel clubs die zich bezighouden met de regionale historie. Maar de amateurarcheologen en de mensen die met metaaldetectoren op onderzoek gaan die hij sprak, worden door professionele collega's nauwelijks serieus genomen.
Deze geslotenheid ziet Duineveld ook in andere beleidsvelden. Op natuurgebied woedt bijvoorbeeld al jaren een discussie tussen experts over de vraag of we oernatuur moeten maken zoals in de Millingerwaard en de Oostvaardersplassen of juist een idyllisch negentiende-eeuws cultuurlandschap. In die ecologische discussie wordt voorbij gegaan aan wat de bevolking in bepaalde gebieden vindt van de natuur.
Duineveld wil niet het vingertje heffen, maar wel duidelijk maken dat er gesloten wereldjes bestaan rond beleidsvelden. 'Je moet je niet de vraag stellen wélk erfgoed, maar wíens erfgoed je wilt behouden. Dan krijg je strijd, maar ook meer mogelijke uitkomsten.' / Martin Woestenburg

Duinveld promoveert op 22 december bij prof. Jaap Lengkeek, hoogleraar Sociaal-ruimtelijke analyse.