Nieuws - 24 februari 2017

Citatiescore van Wagenings bodemkundige onderzocht

De Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) van WUR start een onderzoek naar een Wageningse bodemkundige die mogelijk zijn citatiescore heeft opgepoetst. De universiteit onderzoekt of de onderzoeker zijn positie als editor of reviewer van wetenschappelijke tijdschriften heeft misbruikt. De onderzoeker maakt mogelijk deel uit van een ‘citatie-kartel’.

<foto: Shutterstock>

De kwestie kwam aan het licht tijdens een interne evaluatie van de citatiescores van de betrokken leerstoelgroep. De hoogleraar ontdekte dat de H-score van de betreffende onderzoeker plotseling was gestegen als gevolg van een flinke toename van het aantal citaties. Die score ging van één a twee citaties per jaar naar 124 citaties in 2015. Uit nader onderzoek bleek dat ook de impactfactor van een bodemkundig tijdschrift sterk was toegenomen in de afgelopen twee jaar. Die stijging was onnatuurlijk hoog voor gespecialiseerde wetenschappelijk tijdschriften.

Verklaring
Toen de universiteit uitleg vroeg van de uitgevers van het tijdschrift over dit mogelijke wetenschappelijk wangedrag, meldde de uitgever dat hij vergelijkbare signalen had binnengekregen en de zaak al aan het uitzoeken was. Vrij snel daarna, op 13 februari, kwam een comité van de European Geophysical Union (EGU) met een verklaring. In die verklaring stelt het publicatiecomité van EGU dat ze een zaak van wetenschappelijk wangedrag onderzoekt waarbij meerdere onderzoekers hun positie als editor en reviewer van wetenschappelijke tijdschriften hebben misbruikt om hun citatiescores en de impactfactor van de tijdschriften op te poetsen.

Anonieme brief
Afgelopen maandag, 20 februari, werd de kwestie nog meer brisant. De universiteit ontving documenten van anonieme bronnen die het bestaan van een internationaal ‘citatie-kartel’ aankaarten. Dit ‘kartel’ van onderzoekers zou de impact-factor van meerdere bodemkundige wetenschappelijke tijdschriften manipuleren. Of de Wageningse onderzoeker tot dit kartel behoort of een slachtoffer is van onethisch handelen, is nog onduidelijk. Een zeer gezaghebbend bodemkundige uit een ander Europees land zou de spil zijn in dit ‘citatiekartel’.

CWI
De anonieme beschuldigingen, die duiden op structureel en georganiseerd wetenschappelijk wangedrag, zijn aanleiding voor het college van bestuur om de  hulp in te roepen van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit. Die gaat onderzoeken of de Wageningse onderzoeker zich schuldig heeft gemaakt aan wetenschappelijk wangedrag. Ook heeft de universiteit andere universiteiten met bodemonderzoekers en de betreffende wetenschappelijke tijdschriften op de hoogte gesteld.

Lees ook (nieuwere artikelen):