Nieuws - 1 januari 1970

China verscherpt regels na handelsoorlog

China verscherpt regels na handelsoorlog


Vlak na de handelsoorlog vorig jaar tussen China en de EU over veilig vlees
togen onderzoekers van het LEI en Rikilt opgewekt naar China om daar de
regels rondom voedselveiligheid te bestuderen. Naast scheve ogen van boze
Chinezen troffen ze de bereidheid om de regels aan te scherpen. Want China
heeft groot belang bij de handel.
De handelsoorlog begon begin 2002 met de vernietiging in de Rotterdamse
haven van een partij Chinees konijnenvlees waarin verboden antibiotica
werden gevonden. Dat was overeenkomstig de Europese richtlijnen, maar
andere landen zoals bijvoorbeeld België hadden in gelijke gevallen de
lading teruggestuurd, waarna China de vracht kon doorverkopen aan Amerika,
dat minder streng is. China begreep niet waarom Nederland roomser dan de
paus moest zijn en legde en invoerverbod van varkensvlees op aan Nederland.
Daarop kondigde de EU, en China, een wederzijds invoerverbod af voor alle
dierlijke producten.
Zowel China als de EU hebben groot belang bij de handel. Na het conflict
heeft China daarom hard gewerkt om de regels voor veilig vlees aan te
scherpen om zo haar toegang tot de Europese markt en ander handelspartners
zoals Japan beter te garanderen. Daarin is het voor een belangrijk deel
geslaagd, constateren de onderzoekers Xiaoyong Zhang van het LEI en Joop
van der Roest van Rikilt. Meer chemicaliën zijn toegevoegd aan de lijst
verboden stoffen, er wordt op meer stoffen getest en het aantal tests is
uitgebreid, ook in gebieden waar voorheen niet getest werd. Ook zijn de
regels beter duidelijk gemaakt aan producenten, vooral via internet.
Belangrijkste is misschien dat de Chinese ministeries van landbouw en
volksgezondheid de regelgeving en uitvoering daarvan beter onderling
gecoördineerd hebben. Wat helpt, zeggen de onderzoekers, is de brede
verspreiding en acceptatie in China van een politiek van ‘name-and-shame'.
Zwarte lijsten met namen van wetsovertreders zijn overal te zien op tv, in
kranten en op internet. |
J.T.