Nieuws - 10 juli 2008

Cereales houdt op, personeel op straat

Cereales Uitgeverij houdt op te bestaan. De twintig personeelsleden staan op straat. Dit is het laatste door Cereales gemaakte nummer van Resource.

Dat Ceraeles stopt, is het gevolg van het besluit van de raad van bestuur van Wageninen UR om Resource – en waarschijnlijk ook alumniblad Wageningen Update – in eigen beheer te gaan maken. Wageningen UR is van plan een nieuw productieteam op te zetten, waar ook Cerealespersoneel deel van kan uitmaken. De nieuwe redactie zou moeten gaan werken onder dezelfde voorwaarden rond onafhankelijkheid als waaronder Resource nu wordt gemaakt.
Voorzitter Wim de Wit van Cereales noemt het ‘wrang, vooral voor het personeel’ dat een punt moet worden gezet achter een dertigjarige geschiedenis. Cereales produceert naast Resource en Wageningen Update ook de bladen Boomblad en Kennis-Online. Daarvoor worden nog oplossingen gezocht.
De rechter dwong Wageningen UR een nieuw besluit te nemen over de productie van Resource en Wageningen Update. Eind mei had Wageningen UR besloten de twee bladen te gunnen aan Hemels Publishers. Eind juni bepaalde de Arnhemse voorzieningenrechter mr. R.J.B. Boonekamp echter dat de aanbestedingsprocedure niet volgens de regels was verlopen. De rechter vond de gevolgde procedure ‘op een aantal punten strijdig met de grondbeginselen van het aanbestedingsrecht’. Gevolg is dat de productie van de bladen niet mocht worden gegund aan Hemels, noch aan Cereales.
In hoeverre de fouten consequenties hebben voor Wageningen UR is onduidelijk. Woordvoerder Simon Vink zegt dat er nog geen claims van betrokken partijen zijn binnengekomen. ‘We verwachten dat zulke claims ook geen succes hebben’, aldus Vink.
Directeur Jeroen Hemels van Hemels Publishers kon deze week niet reageren in verband met verblijf in het buitenland./Jan Braakman

Zie ook het interview met Aalt Dijkhuizen en V.D.REDACTIE

De geschiedenis van Stichting Cereales

1943: Het landelijke illegale studentenblad De Geus krijgt een Wagenings supplement genaamd Cereales.

1965: Het eerste nummer van LH-berichten verschijnt, een mededelingenorgaan van de Landbouwhogeschool.

1969: Het eerste nummer van BeLHamel komt uit, een onafhankelijk blad gevuld met ‘gedachten, meningen en informatie uit de Landbouwhogeschoolgemeenschap’.

1977: Op 30 augustus verschijnt het eerste nummer van het Wagenings Hogeschoolblad (WHB of WaHoBla), een fusieproduct van de LH Berichten en BeLHamel. Om de redactionele vrijheid te bewaken wordt het blad ondergebracht bij de Stichting Wagenings Hogeschoolblad, in 1992 omgedoopt tot Stichting Cereales.

1986: WHB wordt Wagenings Universiteitsblad (WUB)

1992: Vormgever Hans Weggen wordt ‘weggekocht’ bij huisdrukker Ponsen & Looijen. Hij verzorgt al sinds 1979 de opmaak van het WHB, WUB, Wb en Resource.

1992: Het eerste nummer van het LT Journaal verschijnt, een driewekelijks ledenblad van alumnivereniging KLV. Hiermee wordt Cereales een echte uitgeverij.

1994: Het eerste nummer van het Wagenings Alumniblad (WAB) verschijnt, een coproductie van de Landbouwuniversiteit en alumnivereniging KLV voor álle Wageningse afgestudeerden.

1999: WUB wordt Wb, Weekblad voor Wageningen UR, als DLO en de universiteit samengaan.

2001: Het nieuw benoemde hoofd Communicatie Simon Vink geeft zijn voormalige werkgever Cereales opdracht een corporate magazine te maken getiteld Resource (niet te verwarren met het huidige weekblad met dezelfde titel). Van dit blad verschijnen zestien nummers totdat het in 2005 opgaat in Wageningen Update.

2002: Het Wagenings Alumniblad en LT Journaal gaan op in Wageningen Update. De eerste column – ‘Geen gemakkelijke klus’, over het ontslag van meesterreorganisator Peter Booman – van Willem Koert verschijnt in Wb. Rector Bert Speelman neemt in een mail aan de gehele WUR-gemeenschap afstand van de column.

2005: Cereales neemt het uitgeven van Kennis-Online – een maandelijks magazine voor beleidsrelevant onderzoek van Wageningen UR – over van Nieuwe Koeien Bladenmakers.

2005: Wageningen Update verschijnt in een nieuw compact jasje en drie edities: relaties, alumni en internationaal.

2006: Wb wordt samen met hogeschoolblad Lava Resource. Hoofdredacteur Korné Versluis legt in het eerste nummer uit dat het blad een gevolg is van nieuwe afspraken met de raad van bestuur ‘waarbinnen wij menen een geloofwaardig, leesbaar blad te kunnen blijven maken’.

2006: Cereales gaat Boomblad uitgeven, een blad dat sinds 1989 werd gemaakt door (voorlopers van) Alterra.

2008: Wageningen UR besluit na een mislukte Europese aanbesteding haar bladen Resource en Wageningen Update zelf uit te geven. Cereales Uitgeverij ziet zich genoodzaakt om zichzelf op te heffen. / GvM

Bron: De luis in de toga – 25 jaar universitaire pers in Wageningen, Cereales Uitgeverij, 2003