Nieuws - 1 januari 1970

Centrum voor kwaliteitsmanagement in fruitketens opgericht

Centrum voor kwaliteitsmanagement in fruitketens opgericht

Centrum voor kwaliteitsmanagement in fruitketens opgericht

Het Fruitteelt Praktijkonderzoek (FPO), het Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek (ATO-DLO) en de leerstoelgroep Tuinbouwketens van Wageningen Universiteit hebben samen het Centrum voor Kwaliteitsmanagement in Fruitketens opgericht. De drie organisaties werkten de laatste jaren al nauw samen. Kwaliteitsonderzoeker dr ir Anton de Jager van het FPO: Toen er een leerstoel Tuinbouwketens kwam en toen wij zijn verhuisd naar Randwijk, besloten we onze krachten te bundelen. Als de ene partner een opdracht binnenhaalt, sluist hij onderzoeksaspecten op het terrein van een andere partner door.

Universiteit en ATO hebben een fundamentele en toepassingsgerichte inslag, het FPO sluit nauw aan bij de fruitteeltpraktijk. De pas geopende nieuwbouw in Randwijk heeft moderne faciliteiten voor bewaarproeven. In 72 containers liggen vruchten onder exact ingestelde gassamenstelling en temperatuur. Verder is er een halfgeautomatiseerde meetlijn om van elke vrucht gewicht, hardheid, sappigheid, de hoeveelheid rode kleur, rijpheid en zuur- en suikergehalte te bepalen. Per seizoen gaan daar zo'n vijftigduizend appels en peren doorheen en de gegevens van elke individuele vrucht gaan naar een centraal databestand. ATO en universiteit kunnen hun modellen loslaten op deze massa gegevens. M.H