Nieuws - 1 januari 1970

Cees stelt Wageningen gerust

In een sfeer van vrienden onder elkaar presenteerde landbouwminister Cees Veerman dinsdagmiddag 28 maart zijn nota Kiezen voor landbouw aan een stampvolle collegezaal in de Leeuwenborch. De landbouwminister genoot zichtbaar.

Veerman had de zaal in zijn zak en strooide met de bekende quasi filosofische opmerkingen en kwinkslagen. ‘Er is geen reden te denken dat de landbouw uit Nederland zal verdwijnen. Maar er moet wel gekozen worden voor landbouw. Het kabinet heeft de nota zonder slag of stoot geaccepteerd. De regering kiest voor landbouw, en dat is best bijzonder. Voor de samenleving zijn water, energie en voedsel belangrijk. We weten ineens weer dat energie een teer punt is, omdat de Russen even aan de kraan zaten. De samenleving kiest dus ook voor landbouw. Nu moeten boeren ook kiezen voor de samenleving.’
De ondernemer is aan zet, stelde Veerman. Agrarische ondernemers moeten zich afvragen welke bijdrage zij leveren aan het produceren van voedsel, landschap en natuur, en kunnen daarbij rekenen op ondersteuning van de overheid. ‘Het mooiste voorbeeld van die ondersteuning is Wageningen zelf. Toen Aalt Dijkhuizen en ik, en nog een paar mensen, laatst in China waren, was men in China onder de indruk van onze landbouw. Dat komt door onze goede onderwijs- en onderzoekstructuur. Een derde van de begroting van LNV gaat daarheen, en dat blijft zo. Ik zeg dat ter geruststelling, maar ik blijf wel nog maar een jaar minister.’
De Tweede Kamer behandelt de landbouwnota maandag 3 april. Prof. Arie Oskam, hoogleraar agrarische economie en plattelandsbeleid plaatste in Wageningen vast kanttekeningen bij de nota. Hij opperde dat de primaire sector krimpt, terwijl de verwerkende industrie groeit. ‘Maar dat agrocluster is vaak nauwelijks verbonden met de primaire sector in Nederland. Denk aan tabak, cacao, bier. Begrijpt de minister de positie van de landbouw wel?’
Het aandeel van de primaire sector in de Nederlandse economie is ook maar anderhalf procent van het BNP, relativeerde Oskam. ‘Als de Nederlandse economie een beetje goed groeit dan is dat jaarlijks met twee keer de omvang van de landbouw.’ Oskam maakte zich ook zorgen over het gebrek aan aandacht voor het milieu in de nota. ‘Ondernemen is mooi, maar de zorg voor het milieu vraagt om overheidssturing.’ Veerman maakte weinig woorden vuil aan de kritiek van Oskam. ‘Arie en ik zijn het niet oneens. Hij weet ook dat de verbinding tussen landbouw en agrocluster vanzelfsprekend is. Veel verwerkende industrie is zelfs eigendom van boeren.’
Minister Veerman werd tijdens zijn bezoek ook gevraagd naar de opleiding biologische landbouw. Die is gestart toen Veerman nog bestuursvoorzitter van Wageningen UR was, maar wordt nu opgeheven. Veerman zei zich destijds sterk gemaakt te hebben voor de opleiding. ‘Er zat een prof in een barak, en ik geloof dat sommigen hem daar wilden houden. Nu moet je je afvragen of er wel voldoende jonge mensen zijn die interesse hebben in de biologische landbouw. Er is wel druk vanuit de samenleving om de biologische landbouw te stimuleren. In de Tweede Kamer zijn ineens alle fracties er als het om biologische landbouw gaat. Maar de samenleving is schizofreen. Wel duurzaamheid, maar ook een lage prijs. Ik heb anderhalf miljoen euro aan het LEI gegeven om dat te onderzoeken.’
Veerman ziet biologische landbouw niet als de enige manier om een duurzame landbouw tot stand te brengen. ‘En we ondersteunen de biologische landbouw met 65 miljoen euro, waarvan de helft naar onderzoek gaat.’ / JT