Nieuws - 24 mei 2007

Caroline Plugge

Normaal staat Caroline Plugge ( op de foto links) tussen potjes en flesjes in een lab. Ruim twintig jaar werkt ze al bij het Laboratorium voor Microbiologie waar ze begon als analist, promoveerde, en nu universitair docent is. De laatste tijd levert haar hobby – ‘ik zeil al mijn hele leven’ – echter ook leuk werk op.

182_opinie_0.jpg
‘Een jaar of zes geleden belandde ik via een vriend op de Marieje, een ruim honderd jaar oud houten zeilschip gebouwd voor de vrachtvaart, dat door vereniging De Marieje varend wordt houden. Het is een prachtig schip dat traag en statig vaart. Het ruikt naar teer, en harde wind fluit tussen de masten’, vertelt Caroline.
‘Ik onderzoek al jaren anaerobe bacteriën in diverse ecosystemen. Ze moeten samenwerken om hun substraat af te breken, en spelen een rol in de omzetting van organische stof en de vorming van methaan. Over bacteriën uit zoet water is al veel bekend, over hun voorkomen in zout water niet. Nu vaart de Marieje deze zomer op de Oostzee, een interessant gebied omdat het niet overal even zout is. De schippers gaan monsters voor me nemen en ik ga zelf ook een week mee.’
Dankzij een NWO-subsidie kan Caroline met deze monsters maanden aan de slag. ‘De sedimentmonsters worden genomen met een verzwaarde buis van zestig centimeter lang die aan een touw naar beneneden zakt tot maximaal 75 meter diepte. En ik krijg watermonsters van dezelfde plek voor een analyse van onder meer zout- en zuurgraad en temperatuur.’
Caroline vaart op de Marieje mee als één van de veertien bemanningsleden die onder meer zeilen hijsen en strijken, sturen en koken. ‘Soms spat het water in grote hoeveelheden over het dek. Best spannend als er dan ook monsters genomen moeten worden.’