Nieuws - 1 januari 1970

Carmen was in puike conditie

'De conditie van Carmen was bijzonder goed', stelt Alterra-onderzoeker drs Hugh Jansman. Hij deed sectie op de monniksgier die vorige week tegen een trein vloog en overleed. 'De veerkwaliteit was prima. De conclusie van de boswachter dat hij niet goed kon vliegen, klopt niet.’

Jansman kreeg de resten van de monniksgier van Naturalis, waar de botten en het verenpakket gebruikt worden om het dier op te zetten. 'De gier had een buts op de kop en is waarschijnlijk aan een hersenbloeding gestorven' aldus de onderzoeker. 'Ze had tevens beide vleugels gebroken.'
Jansman gaat na of de nieren en de lever van de gier PCB's en zware metalen bevatten. Hij onderzocht het darmkanaal op parasieten, en nam een DNA-monster. De organen van de gier zijn volgens Jansman 'duurzaam veilig gesteld'. Samen met het DNA-monster kunnen ze in de toekomst dienen als referentiemateriaal voor het geval er andere monniksgieren in Nederland komen.
Volgens Jansman is de puike conditie van Carmen een teken dat monniksgieren in Nederland goed zouden kunnen aarden, mits ze een gebied als de Oostvaardersplassen weten te bereiken. In dat licht is het positief dat de gier zo'n goede conditie had. 'Het is ecologisch interessant, want het is een uitzonderlijk beest. En het is een boombroeder. Die kunnen in Nederland makkelijk terecht, in tegenstelling tot de vale gier en aasgier, die op kliffen broeden.'
De monniksgier is volgens Jansman een interessante aanvulling op de Nederlandse biodiversiteit. 'Monniksgieren zijn de sterkste. Ze kunnen de moeilijkste prooien openen waardoor andere aaseters als vos, kraai en buizerd er makkelijker bij kunnen. Daardoor krijg je een snellere destructie van dode grote grazers.' / MW