Nieuws - 21 februari 2011

Bus mogelijk 's avonds niet over campus

De busbaan over de campus gaat definitief door. Overdag tenminste. 's Avonds mijdt de bus mogelijk het universiteitsterrein.

valleilijn_large.jpg
Daarmee geven Provinciale Staten gehoor aan de wens van de Wageningse gemeenteraad om de huidige route van de bus over de Nijenoord Allee niet helemaal op te geven. De Statenleden gingen vorige week unaniem akkoord met het zogeheten inpassingsplan van de nieuwe busbaan over de campus. De route komt in de plaats van het huidige traject over de Nijenoord Allee langs de campus.
Die verschuiving zet met name in de aanliggende wijken Tarthorst en Roghorst kwaad bloed. De bewoners moeten veel verder lopen naar de dichtstbijzijnde halte. Dat geldt ook voor de studenten van de flats Hoevestein en Bornsesteeg. Die haltes zijn bovendien in de avonduren sociaal onveilig.
Op initiatief van GroenLinks, de SP en de PvdA nam de Wageningse gemeenteraad begin deze maand een motie aan die zich uitspreekt vóór een reguliere busverbinding over de Nijenoord Allee. Daarin werd de provincie de suggestie meegegeven om de busdienst over de campus te splitsen in een dag- en avonddeel. 's Avonds volgt de bus dan de 'oude' route over de Nijenoord Allee.
Die oplossing lijkt nu kansrijk. Een motie van CDA, PvdA, Christen Unie en VVD haalde vorige week in Provinciale Staten de eindstreep. Daarin wordt het dagelijks bestuur van de provincie opgedragen een oplossing te zoeken die recht doet aan de belangen van Wageningen UR en de Wageningse burger. Nog dit jaar moet een plan op tafel komen. De knip in de campuslijn wordt in dit plan meegenomen.