Nieuws - 10 juli 2008

Burger wil betalen voor behoud veenweide

Om het veenweidegebied te redden, moeten boeren soms wijken en plannen voor woningbouw worden geschrapt. De vraag is wie dat gaat betalen. Het LEI zocht het uit en was verrast over de uitkomst. De Nederlandse burger wil gemiddeld meer dan elf euro uit eigen zak bijdragen om het waardevolle natuurgebied te kunnen behouden.

De veenweiden worden bedreigd door een te laag grondwaterpeil, bedoeld om landbouwpercelen in het gebied droog te houden. Verhoging van het peil voorkomt dat het veen verder afbreekt, maar gaat ten koste van de landbouw. ‘Als we willen voorkomen dat veenweiden verdwijnen, moeten we dus een afweging maken’, zegt dr. Ernst Bos van het LEI.
In de keuze tussen natuur en economische ontwikkeling delft de eerste vaak het onderspit. ‘Tenzij de waarde van veenweide in euro’s is uit te drukken’, zegt Bos. Hij vroeg inwoners in en rondom het gebied Zegveld, wat zij bereid waren te betalen om het gebied te behouden. Gemiddeld was dat 11,44 euro. ‘Een betrouwbare uitkomst’, verzekert Bos. ‘In een vergelijkbaar onderzoek tien jaar geleden in een ander gebied kwam ongeveer hetzelfde bedrag naar voren. Blijkbaar is de ecologische waarde dus constant door de tijd heen.’
Tussen de respondenten waren wel verschillen. Mensen die dichtbij het veenweidegebied wonen, willen minder betalen dan burgers verder weg. ‘Wij denken dat dit komt doordat de mensen die dichtbij wonen, menen dat ze al betalen. Hun huis was bijvoorbeeld duurder omdat ze op die plek wilden wonen.’
Verder blijkt de jongere generatie meer geld te willen geven dan oudere mensen. ‘Er zit een knik bij de pensioenleeftijd.’ Dat komt omdat jonge mensen nog een heel leven voor zich hebben en er dus nog lang van willen genieten, denkt Bos. ‘Aan de andere kant had ik verwacht dat de oude generatie het veengebied behouden zou willen zien voor de mensen na hen.’
Het is dus nog even gissen naar de oorzaken. Maar het feit dat mensen gemiddeld aardig wat willen betalen, stemt Bos hoopvol. En hij is niet bang dat mensen weigeren te betalen als puntje bij paaltje komt. ‘Dit is in het buitenland getest. Daar blijken burgers daadwerkelijk geld in een fonds te stoppen om een natuurgebied te behouden.’