Nieuws - 5 september 2002

Buitenshuis

Buitenshuis

Delft - De strijd tegen de legionellabacterie is voor de TU Delft in alle hevigheid losgebarsten. Tijdelijke sluiting van gebouwdelen en laboratoria is noodzakelijk om de waterhuishouding van de universiteit te beveiligen tegen de bacterie.

De universiteit verklaarde de bacterie de oorlog nadat in 1999 bijna tweehonderd mensen de veteranenziekte opliepen tijdens de West-Friese Flora. Inmiddels heeft de TU zo'n 1,8 miljoen euro uitgegeven aan het opruimen van 35 legionellakolonies. Legionella-expert Ronald Kruit verwacht dat de extra controleronde die op stapel staat in een kwart van de gevallen op besmetting zal wijzen. (Delta)

Amsterdam ? Biologiestudenten van de VU waren geschokt toen zij in een leegstaand gebouw een groot aantal ingevulde psychologische testen vonden. De testen gingen over arbeidsverhoudingen en van de respondenten waren naam, beroep en leeftijd ingevuld. De onderzoekers van psychologie waren al verhuisd, maar hadden de ordners achtergelaten in een gebouw waar iedereen gewoon naar binnen kon.

Decaan Hans van Rappard van de faculteit Psychologie en pedagogiek noemt het een 'forse slordigheid', maar vindt het niet heel ernstig, omdat het om testen uit begin jaren negentig gaat. Biologiestudente Nienke Klomp is echter nog steeds verontwaardigd. "Tien jaar is niet zo lang, stel je vindt op die manier een test van je buurman!" (Ad Valvas)

Twente - De omvang het college van bestuur van de UT is gedaald van vijf naar drie bestuurders. Twee bestuursleden verruilen per 1 september hun zetel voor een andere functie. De universiteit kampt met een forse bezuinigingsslag en de afgelopen maanden werd de roep om ook het CvB hierin te betrekken steeds sterker. Bezuinigingsoverwegingen worden niet genoemd als belangrijkste reden voor het vertrek van de twee collegeleden, Peter Apers en Joop Sistermans. Wel laat de raad van toezicht in een verklaring weten dat 'in overleg met het CvB' besloten is de vrijkomende vacatures voorlopig niet in te vullen. Volgens de raad wordt hiermee een bijdrage geleverd aan de bezuinigingen die de UT op korte termijn moet doorvoeren. (UT nieuws) | L.M.