Nieuws - 11 maart 1999

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis

Het Massachusetts Institute of Technology (MIT) in de Verenigde Staten is het walhalla voor veel Nederlandse onderzoekers en bestuurders -
 • daar is voldoende geld en kun je je nog onbeperkt met wetenschap bezig zijn. Dan komt de MIT-hoogleraar Nicholas Ashford een jaar op sabbatical leave naar Nederland en wat zegt ie? Vergeleken met de universiteiten in Amerika zijn de universiteiten in Nederland echt dynamisch. De bestuurders zijn allemaal bezig met verandering, ik ben nog niemand tegengekomen die zegt: het is goed zoals het is. Wat me ook erg bevalt is het ontbreken van vaststaande geloofssystemen. In Amerika zie je vrijwel alleen nog het marktdenken - als het bedrijfsleven iets doet, moet het wel goed zijn. In Nederland vraagt men zich altijd af of de technologie zich wel in de goede richting beweegt. En wij maar denken dat de Nederlandse universiteiten verkalkte instituten zijn. Nou, dan moet je eens aan het MIT komen kijken. Delta

  Het ministerie van LNV infecteert zijn perscontacten
 • Vorige week verspreidde het ministerie namelijk een computervirus. Het virus, Happy99, zat per abuis in een persbericht dat LNV deed uitgaan. Veel virusscanners herkennen Happy99 niet. Het virus richt geen schade aan, aldus het ministerie, dat maatregelen heeft genomen om herhaling te voorkomen. Agrarisch Dagblad

  De strijd om de jonge, hoog opgeleide werknemer zal binnen enkele jaren in alle hevigheid losbarsten
 • De krapte op de arbeidsmarkt zorgt daarvoor, schetst de Tilburgse organisatie-onderzoeker Ben Fruytier. Universiteiten hebben nog geen moer gedaan om de jongeren aan zich te binden, stelt hij vast. Zo had maar liefst de helft van de nieuwe werknemers aan de universiteiten in 1996 een tijdelijk contract. Er bestaat een tweedeling tussen hoog opgeleide professionals en de grote massa arbeiders met een minder sterke positie. Het sociale cement op de universiteiten, tussen jong en oud, komt daardoor in de verdrukking, denkt Fruytier. Univers

  Landbouworganisatie LTO ontbeert een eenduidige visie op het landbouwonderwijs
 • Dat stelt beleidsmedewerker Jos Geerligs van het ministerie van LNV, die onlangs promoveerde op het agrarisch onderwijs. Landelijk ziet LTO onderwijs als basisvorming voor ondernemerschap en legt ze accent op kwaliteiten als inzicht, leren omgaan met risico's en op internationale oriëntatie, aldus Geerligs. Maar de regionale LTO-mensen die het middelbaar agrarisch onderwijs besturen leggen de nadruk op vaktechnische vaardigheden. In de sectorraden van de AOC's (de middelbare scholen, red.) zitten LTO-bestuurders die wars zijn van dynamiek en het onderwijs zoveel mogelijk willen conserveren. Die horen daar niet thuis. Die kunnen de school niet meer inspireren, dus moeten ze wegwezen. Oogst

  Het mestboekhoudsysteem Minas werkt goed
 • Dat blijkt uit een enqu352te van weekblad Boerderij. Nog slechts twee procent van de boeren zit dit jaar ver boven de verliesnormen voor stikstof en tachtig procent van de boeren houdt in zijn bedrijfsvoering al rekening met de stikstofverliezen die weglekken naar het milieu. Van de geënqu352teerde boeren vermindert 56 procent het kunstmestgebruik en verwerkt 35 procent de mest op het bedrijf. Wel vinden de veehouders het mestaangiftesysteem omslachtig en ingewikkeld. Veel pijn voelen de veehouders nog niet, omdat de Minas-normen pas na 2000 strenger worden. Boerderij

  Het informatica-practicum in Utrecht lag twee weken geleden stil als gevolg van een computerkraak door studenten
 • Enkele eerste- en tweedejaars stuurden per e-mail een lijst van gekraakte wachtwoorden naar dagbladen om te bewijzen dat ze een lek in het netwerk van het informatica-instituut hadden gevonden. De systeembeheerder is erg boos over de actie. Hij kreeg via een omweg de namen van vier van de hackers en die moeten nu gestraft worden door het onderwijsbestuur. De beheerder gooit het op diefstal van onderwijsmiddelen - hij zag zich genoodzaakt zeventig van de honderd computers bijna een week buiten gebruik te stellen. U-blad

  De organisatie Studenten Voor Ontwikkeling (SVO) staat in een kwaad daglicht
 • Sinds 1992 werft SVO studenten aan universiteiten voor werkvakanties in ontwikkelingslanden. Eigenaardig is dat jongens en meisjes niet in oon groep mogen werken. Dat heet te maken met de invloed van de omstreden religieuze groepering Opus Dei op SVO. Opus Dei is een streng rooms-katholieke organisatie die de kunstmatige scheiding tussen kerk en wereld wil doorbreken. Potentiële leden - het ledenbestand is niet openbaar - worden geworven in studentenhuizen van stichting Instudo, de belangrijkste tak van Opus Dei. Bewoners van deze huizen krijgen geen eigen sleutel en mogen bepaalde boeken niet lezen. Studenten die graag een dak boven hun hoofd hebben, worden geronseld voor SVO-werk. Ad Valvas