Nieuws - 5 juli 2001

Buitenshuis

UTRECHT - De Stichting Sociale Huisvesting in Utrecht is het repareren van liften zat. In een brief heeft de SSH de bewoners van een studentencomplex laten weten dat ze geen noodreparaties meer uitvoert aan de liften. Volgens de studentenhuisvester zijn de storingen van de lift vrijwel altijd het gevolg van vandalisme. "Het is altijd op donderdagavond als de studenten uit zijn geweest, klaagt een schoonmaker van het pand. De SSH is dat meer dan beu en heeft de bewoners in een brief laten weten dat ze geen noodvoorzieningen meer zullen treffen. "De volgende keer zit de hele flat gewoon tien weken zonder lift", de tijd die het bestellen van nieuw materieel vergt. (U-Blad)

DELFT - De studentenraad van de Technische Universiteit Delft wil dat het onderwijs tijdens de Masterfase in het Engels wordt gegeven. Dat bereidt de studenten beter voor op de arbeidsmarkt en de wetenschapswereld. De studentenraad vindt dat de TU te laconiek omgaat met het Engels in het onderwijs. Het college van bestuur zegt regelmatig dat ze kiest voor meer Engelstalig onderwijs maar laat daar volgens de SR in de praktijk weinig van merken. (Delta)

AMSTERDAM - Twee winnaars van de studentenverkiezingen pleiten voor het afschaffen van de universitaire democratie. De twee zijn teleurgesteld over de opkomst. In Amsterdam nam slechts elf procent van de studenten de moeite het stemformulier in te vullen. Als dat percentage niet snel stijgt, moeten de verkiezingen worden afgeschaft, stellen zij een opiniestuk in het Amsterdamse universiteitsblad Folia. De studenten Teun Oosterbaan en Maarten Poorter zijn lid van het Democratisch Studenten Initiatief, dat zetels won bij de verkiezingen. Zij wijten de lage opkomst aan drie factoren: de onderwerpen waarover de raden discussi?ren spreken niet aan, de bestuurders hebben te veel macht en de raadsleden zijn zelf te voorzichtig met het innemen van standpunten.

MAASTRICHT - De universiteit Maastricht heeft moeite met het werven van buitenlandse studenten buiten Duitsland. Maastricht trekt traditioneel veel studenten bij de Oosterburen, maar heeft zich tot doel gesteld ook studenten uit landen als Belgi?, Frankrijk en Scandinavi? te trekken. Flinke investeringen ten spijt, zijn slechts weinig studenten uit die landen te porren voor een studie in Maastricht. Chinezen zijn wel makkelijker te interesseren volgens een woordvoerder. (Observant)