Nieuws - 1 januari 1970

Buitenlandse student lijsttrekker bij studentraadsverkiezing

Bij ongewijzigde politieke verhoudingen zullen buitenlandse studenten volgend jaar een kwart van de zetels van de studentenraad gaan innemen. De progressieve studentfractie heeft zelfs een Amerikaanse studente als lijsttrekker.

De progressieve studentenfractie heeft nu vier zetels. Als de PSF die volgend jaar weer krijgt, zullen er namens de fractie twee buitenlandse studenten in de raad komen. Er staan zelfs vijf buitenlandse studenten bij de eerste negen op de PSF-lijst. ,,Als we zes zetels halen, dan krijgen we drie buitenlandse studenten in onze fractie. We hebben dan uit bijna elk continent een student'', aldus Francien Peeterse, voorzitter van de Progressieve Studenten Fractie die nu vier zetels heeft. De Verenigde Studenten die nu zes zetels bezetten, hebben één buitenlandse student bij de eerste zes namen op de lijst. De nummer zeven is ook buitenlander. De Christen Studenten Fractie heeft ook een buitenlandse student gevonden die zich verkiesbaar wil stellen. Deze komt in de raad als de CSF meer dan twee zetels krijgt. In tegenstelling tot de voorgaande CSF-raadsleden is deze kandidaat niet protestants maar katholiek. Volgens Bob Douma is dat geen probleem.,,Katholieken zijn ook christenen'', aldus Douma.
Tot nu toe zat er nog nooit een niet-Nederlandstalige buitenlandse student in een Nederlandse studentenraad. Een internationale studentenraad zal grote veranderingen te weeg brengen in de papierwinkel van het hoofdgebouw. Alle stukken die de studentenraad ontvangt zullen in het Engels moeten worden aangeleverd, daarnaast zal de voertaal bij vergaderingen eveneens Engels worden. Dat is goed nieuws voor de opleidingscommissies die tot nu toe vergeefs vroegen om Engelstalige stukken van het bestuurscentrum.
Het is nog de vraag of internationale studenten op de lijst ook internationale kiezers trekken. Vorig jaar stonden er, met slechts matig succes, een aantal buitenlandse kandidaten op de lijsten als lijstduwers. Stemmen kan dit jaar weer via de site van de studenten administratie tussen 27 mei en 6 juni.
|G.v.H.