Nieuws - 24 april 2008

Buitenland wil wel megastallen

Terwijl in Nederland de discussie over varkensflats doorwoedt, werken kenniseenheden van Wageningen UR aan agroparken in China en India die vele malen groter zijn. De enorme landbouwcomplexen moeten inwoners van metropolen gaan voorzien van vers en volledig duurzaam verbouwd voedsel.

nieuws_2121.jpg
Nabij de Chinese metropool Shanghai komen grootschalige tuinbouw en intensieve veehouderij samen in een gebied van ruim duizend voetbalvelden. Deze Greenport Shanghai moet in de toekomst een half miljoen mensen voorzien van vers voedsel, zonder het milieu te belasten. Wetenschappers uit alle hoeken van Wageningen UR brengen voor het project hun kennis bijeen. Volgens het ontwerpplan worden bijvoorbeeld kringlopen van warmte en gassen volledig gesloten, en er is aandacht voor goede arbeidsomstandigheden en dierenwelzijn.
Het Chinese agropark is een demonstratieproject dat de hele wereld moet laten zien dat intensieve landbouw echt duurzaam kan zijn. ‘Het industriële beeld dat in Nederland van agroparken geschetst wordt, is onjuist. De naam varkensflat is een karikatuur’, zegt ir. Kees Slingerland, algemeen directeur van de Environmental Sciences Group en trekker van het miljoenenproject Agroparken.
Over twee jaar moet de showcase van duurzame landbouwontwikkeling klaar zijn.
Ondertussen heeft India al aan Wageningen UR gevraagd om vergelijkbare grootschalige landbouwparken aan te leggen. Slingerland verwacht dat andere landen snel zullen volgen. ‘De wereld is aan het verstedelijken en al die mensen in metropolen moeten elke dag vers eten en vitaminen binnenkrijgen. Dat is een lastige opgave.’
Lokale boeren kunnen nauwelijks voldoende voedsel produceren voor de toenemende mensenmassa in wereldsteden, maar bovenal kunnen ze hun producten niet binnen een dag vers en van een goede kwaliteit op de markt krijgen. De agroparken direct naast de metropolen moeten straks voldoende voedsel produceren, verwerken en transporteren. De nadruk op duurzaam moet daarbij grote milieuproblemen voorkomen.
Het is niet zo dat landen als China en India zelf geen deskundigheid hebben, benadrukt Slingerland. ‘Ze zijn juist vaak heel erg goed in de opzet van dit soort gigantische projecten. Maar de omslag naar duurzame landbouw is nieuw en draait om de koppelingen tussen aspecten, en daar helpen wij bij.’
Hoewel de Wageningse wetenschappers hun meest briljante ideeën kwijt kunnen in het buitenland, is Greenport Shanghai volgens Slingerland geen proeftuin. ‘Wij gaan niet ineens handelingen uitvoeren die in Nederland niet mogen.’
Toch roept hij de maatschappij op om kritisch te blijven kijken. ‘Ik sluit niet uit dat we fouten maken. De enorme schaal van het project brengt risico’s met zich mee. Maar we handelen binnen Nederlands maatschappelijk verantwoorde randvoorwaarden. Daar willen we heel transparant in zijn. Het is daarom belangrijk dat we een open debat blijven voeren.’