Nieuws - 13 december 2007

Broeikasgassen

Twee tegengestelde waarheden van twee partijen die zich allebei beroepen op Wagenings onderzoek. Kan de onafhankelijkheid van de wetenschap nog beter worden geïllustreerd?

414_opinie_0.jpg
Afgelopen maandag presenteerde de Partij voor de Dieren onder grote mediabelangstelling haar variant op Al Gores Inconvenient truth. Kernboodschap: Gore vergeet de invloed van de veehouderij op de uitstoot van broeikasgassen. Marianne Thieme had zelfs een hoogwerker nodig om de groeiende uitstoot uit de veehouderij grafisch te laten zien.
In Pauw & Witteman mocht Tweede Kamerlid Annie Schreijer-Pierik (CDA) uitleggen waarom de partij van Marianne Thieme het bij het verkeerde eind heeft. Zij haalde de Wageningse cijfers aan die de Nederlandse Melkveehouders Vakbond inbrengt tegen de dierenpartij. Jeroen Pauw wierp tegen dat de Wageningen Universiteit de cijfers van de PvdD heeft bevestigd.
Dr. Léon Šebek van de Animal Sciences Group heeft samen met René Schils van Alterra vorig jaar een rapport gepubliceerd over de uitstoot van broeikasgassen door de veehouderij. Šebek zegt dat bij de beweringen van beide partijen kanttekeningen te plaatsen zijn. ‘Het is een beetje appels met peren vergelijken. De PvdD rekent bij de koe alles mee dat bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen, terwijl bij de auto kennelijk alleen het gebruik van fossiele brandstoffen wordt meegeteld. Aan de andere kant rekenen de melkveehouders alsof de koe alleen gras eet en met de hand wordt gemolken. Wil je een goede berekening maken, dan moet je ook kijken naar de kunstmestproductie, het transport van voer, melk en mest, het gebruik van elektriciteit, enzovoort. Dat hebben wij niet berekend.’
Šebek heeft op de achterkant van de sigarendoos wel eens uitgerekend hoeveel kilometer je zou kunnen rijden om dezelfde uitstoot van broeikasgassen te bereiken als één koe in een jaar veroorzaakt. Hij komt uit op een dagelijkse autorit van ruim zestig kilometer, zo’n 22 duizend kilometer per jaar.