Nieuws - 10 september 2014

Breukink: ‘We kunnen de groei niet meer betalen’

tekst:
Albert Sikkema

Bestuurder Tijs Breukink luidt de noodklok. Er dreigen tekorten bij de universiteit omdat het ministerie van EZ de extra kosten als gevolg van de studentengroei niet volledig vergoedt. Daardoor loopt de universiteit de komende jaren 100 miljoen euro mis. ‘We kunnen de groei niet meer betalen.’

Breukink, verantwoordelijk voor financiën in de raad van bestuur, wijst er op dat de universiteit een forse groei heeft doorgemaakt. Het aantal studenten in Wageningen verdubbelde in de afgelopen acht jaar. Dat leidde tot extra inkomsten uit Den Haag, maar die inkomstengroei is begrensd. De bijdrage van het ministerie van Economische Zaken daalt of groeit nooit meer dan 2 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

Door deze regel wordt de groei onvoldoende doorberekend in de Rijksbijdrage aan de universiteit. ‘Dit jaar derven we daardoor 8 miljoen euro aan inkomsten, volgend jaar vermoedelijk 9 miljoen’, zegt Breukink. ‘Dit gaat ons raken. We lopen de komende tien jaar alles bij elkaar zo’n 100 miljoen euro mis.’ Hij geeft aan dat het aantal Wageningse studenten de komende jaren doorgroeit van bijna 10.000 nu naar 14.000 a 15.000 over tien jaar.

‘Het is wrang dat we niet worden beloond voor ons succes’, zegt hij. ‘Wageningen staat in het brandpunt van de maatschappelijke thema’s en de studenten hebben ons herontdekt. Honoreren we dat als samenleving? Ik wil dat Wageningen University op dezelfde manier wordt behandeld in de bekostiging als de andere universiteiten, want op deze manier kunnen we de groei niet meer betalen.’ De andere universiteiten, die worden bekostigd door het onderwijsministerie, hebben een verdeelmodel zonder de 2% aftopping.

Lees meer hierover in Resource magazine van 11 september.