Wetenschap - 1 januari 1970

Breed onderzoek naar milieukwaliteit in de akkerbouw

Breed onderzoek naar milieukwaliteit in de akkerbouw

Breed onderzoek naar milieukwaliteit in de akkerbouw


Op dit moment voldoet Nederland niet aan de Europese nitraatrichtlijn. Minister Laurens Jan Brinkhorst, geestelijk vader van de nitraatrichtlijn, pleit voor een aanscherping van het Nederlandse beleid. Het zesdurende onderzoeksproject, Voorwaarts is gedoopt, moet onderzoeken hoe dat kan

De inhoudelijke coördinatie van het project is in handen van het AB-DLO. Omdat communicatie tussen boeren een belangrijke rol krijgt toebedacht, heeft ook DLV Adviesgroep zitting in het projectteam. Het Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt (PAV) en het Praktijkonderzoek voor de Bloembollen en Bolbloemen (PBB) zullen vooral bij de uitvoering betrokken zijn

Met het project is twintig miljoen gulden gemoeid. De financiering van de voorbereiding van het project, dat begin volgend jaar van start gaat, is inmiddels toegezegd door de ministeries. Frans Aarts, onderzoeker bij AB-DLO en een van de auteurs van het voorstel, verwacht dat ook verdere financiering geen probleem zal vormen. Eerder was hij betrokken bij het onderzoek Koeien en kansen voor de melkveehouderij. Na het succes daarvan hebben de ministeries nu gevraagd een soortgelijk project op te zetten voor de akkerbouw. Aarts: Behalve kijken hoe boeren binnen twee jaar kunnen voldoen aan de doelstellingen van Minas en andere wetgeving, willen we in een tweede fase van het onderzoek kijken of Minas daadwerkelijk tot meer duurzaamheid leidt. Dat vraagt om een bredere visie op milieukwaliteit en duurzaamheid. Zo gaan we ook onderzoeken hoe bedrijven kunnen bijdragen aan het behoud van landschap en natuur.

Aarts wil in het project een aantal tradities bij onderzoekers doorbreken. Er wordt hier te veel gedacht vanuit het gemiddelde bedrijf. In dit project willen we meer uitgaan van differentiatie en de achterliggende cultuurhistorie. Ook moet de communicatie tussen boeren meer aandacht krijgen. In het project zal een aantal voorloperboeren het voorbeeld zijn voor anderen. Dat vraagt om communicatietrainingen.

Ook uit het recente promotieonderzoek van onderzoekster dr Corine Baarda van LEI-DLO blijkt dat betere voorlichting en communicatie het draagvlak onder boeren voor het mestbeleid vergroot. Zij concludeerde dat ook de adviseurs van boeren voorlichting moeten krijgen, omdat zij vaak een grote invloed hebben op boerenbeslissingen. J.T