Nieuws - 1 januari 1970

Brede rivieren duur maar veilig

Dijken verleggen en zo Maas en Rijntakken drastisch meer ruimte geven is een goede optie in de strijd tegen overstromingen, ook al kost het in het begin veel meer geld dan bij alleen het ophogen van de dijken. Dat blijkt uit onderzoek van de onderzoeksinstituten Alterra, WL/Delft Hydraulics en RIZA.

Drs Sabine van Rooij van Alterra en haar collega's geven in het meinummer van het tijdschrift Ambio (Journal of the Human Environment) een schatting van de kosten en de effectiviteit van verschillende mogelijke maatregelen tegen overstromingen in Nederland.
Ze benadrukken hierbij het 'groene-rivierenalternatief’, dat uitgaat van het verleggen van dijken langs een groot deel van de Rijntakken en de Maas, om zo het rivierwater meer ruimte te geven. De initiële kosten hiervan zijn hoog: ze worden geraamd op drie tot acht miljard euro. Het plan houdt ook rekening met noodzakelijke aanpassingen aan snelwegen en spoorlijnen, en financiële compensatie voor de bevolking die moet verhuizen of gemeenten die in hun economische ontwikkeling worden gehinderd.
Het alternatief, het doorgaan met het verhogen van bestaande dijken is volgens de onderzoekers met zo’n een tot twee miljard euro heel wat minder prijzig. Maar de onderzoekers betogen dat het groene-rivierenalternatief op de lange termijn toch goed uit de bus komt. De bredere rivieren hebben een beduidend lager waterpeil, de overstromingsdiepte zal daardoor klein zijn en de schade bij een overstroming beperkt. Ook biedt het alternatief betere mogelijkheden voor natuurontwikkeling. De onderzoekers adviseren in ieder geval de komende jaren zo weinig mogelijk te bouwen dichtbij de rivieren, omdat dat de rivierverbredingen onmogelijk zou maken. | H.B.