Nieuws - 30 mei 2002

Bovenverdieping voor vleesvarkens

Bovenverdieping voor vleesvarkens

Geen varkensflat maar een bovenverdieping. Dat is wat onderzoekers van het Praktijkonderzoek Veehouderij bedacht hebben voor vleesvarkens. Daarmee voldoen ze aan de eisen voor meer vloeroppervlak en meer dichte vloer uit het Varkensbesluit.

Varkenshouders zijn verplicht hun hokken te vergroten zodat de dieren meer ruimte hebben en ook minder roostervloer. Het Praktijkcentrum Sterksel zocht de oplossing in de hoogte. In twee afdelingen bouwde het tegen de achtermuren een plateau, een meter boven de grond, waar de varkens via een soort loopplank op konden komen. Ook twee praktijkbedrijven deden mee. Hier werden twee betonnen plateaus aan weerszijden van de afdeling gemaakt.

Video-opnames en 24-uurswaarnemingen lieten zien dat bijna alle varkens wel een keer naar boven gingen. Enkele dieren vertoefden zelfs het liefst boven. De varkens gebruiken de extra ruimte als vluchtmogelijkheid, voor activiteiten of gewoon om te liggen. Verder lijkt het erop dat de dieren geen extra gezondheidsproblemen krijgen. Daarom concludeert het PV dat de bovenverdieping een goed alternatief voor de varkenshouders is. Wel kost het systeem meer arbeid doordat de varkens ook op de etage mesten. Ook kost schoonmaken van het hok meer werk en zijn veterinaire behandelingen lastig uit te voeren doordat de dieren weg kunnen lopen voor de veearts.

Toepassing van de etage mag pas als de overheid het systeem erkent. | L.N.