Nieuws - 1 januari 1970

Boskoop vernieuwt sortimenttuin

Boskoop vernieuwt sortimenttuin

Boskoop vernieuwt sortimenttuin


De sortimenttuin van de sector Bomen van het Praktijkonderzoek Plant en
Omgeving (PPO Bomen) in Boskoop heeft een flinke gedaanteverwisseling
ondergaan. Zo is in de tuin een vaste plaats ingeruimd voor nieuwigheden en
voor vaste planten die weinig onderhoud nodig hebben. De tuin is deze week
officieel heropend en heet voortaan de Harry van de Laar Sortimentstuin,
genoemd naar de in 1999 overleden Boskoopse tuinplantendeskundige.

,,We zijn zeker geen tweede Appeltern zijn. We richten ons niet zozeer op
de tuinliefhebber en het ontwerp van tuinen, we zijn een echte kennistuin.
Het gaat ons puur om de echte bouwstenen van een tuin. Onze doelgroep zijn
mensen die werken als boomkweker, in de groenvoorziening of als handelaar
in bomen, struiken en planten’’, zegt ir Marco Hoffman, projectleider van
de sortimentstuin bij PPO Bomen.
De tuin, met bijna 2500 verschillende soorten en cultivars, geeft volgens
Hoffman een goed beeld van het topsortiment bomen, struiken en vaste
planten dat in de markt beschikbaar is. De vernieuwde inrichting van de
tuin is totstandgekomen in een intensieve samenwerking met het
Weelantcollege, een mbo-school in Gouda. Hoffman hoopt dat in de toekomst
de band met het onderwijs nog verder versterkt zal worden. ,,We willen
graag dat de tuin een belangrijke plek gaat vormen voor het verzamelen en
uitdragen van kennis en ervaringen binnen het sortiment van houtige
gewassen.’’
In de tuin is onder meer plaats ingeruimd voor planten die de
praktijkonderzoekers uit Boskoop in de loop der jaren hebben geselecteerd
en geïntroduceerd in de Nederlandse tuinen. ,,De bonte wilgjes en de meeste
vlinderstruiken die je tegenwoordig in tuinen ziet, zijn bijvoorbeeld uit
Boskoop afkomstig’’, vertelt Hoffman.
Op zaterdag 24 mei is de tuin geopend voor het publiek, met een
plantendokter, een demonstratie van stekken en enten, een plantenquiz en de
kunstexpositie ‘Snaken op Staken’. |
G.v.M.