Nieuws - 30 augustus 2001

Boseigenaren moeten markt leren verkennen

Boseigenaren moeten markt leren verkennen

Met uitzondering van Staatsbosbeheer opereren boseigenaren in Nederland veelal in de houtmarkt zonder een duidelijk marketingplan, stelt ir. Martijn van Wijk van Alterra.

Een betere aansluiting met de marktontwikkelingen levert vooral voor grotere boseigenaren, met meer dan honderd hectare bos, snel geld op. Zij moeten volgens Van Wijk in eerste instantie meer inzicht verwerven in de potenties van hun houtvoorraad door onder andere meer metingen te doen aan voorraad en bijgroei. Daarnaast moeten ze meer inzicht verwerven in de vraag naar hout.

Volgens Van Wijk is het door toenemende concurrentie uit het buitenland belangrijker geworden om te specialiseren in bepaalde maten, het leveren van extra goede kwaliteit en het leveren op korte termijn. De boseigenaar kan hierop inspelen door onder andere meer gekapt hout in voorraad te hebben en vaste netwerken te onderhouden met afnemers.

Boseigenaren met minder dan honderd hectare hebben vaak een nog slechter inzicht in de markt. Om kosten te besparen, kunnen zij beter niet op eigen houtje proberen een volledig inzicht in de markt van vraag en aanbod de prijsvorming te verkrijgen. Het is voor hen zinvoller om zich aan te sluiten bij samenwerkingsverbanden, zogenoemde bosgroepen.

Van Wijk heeft het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met de Stichting Robinia. | H.B.