Nieuws - 28 oktober 2014

Bornsesteeg wordt tweede ontsluiting

tekst:
Roelof Kleis

Nog voor het einde van volgend jaar krijgt de campus een tweede ontsluiting. Het gaat om de bestaande noordelijke route via de Bornsesteeg en de Kielekampsteeg naar de Mansholtlaan.

Deze route, in creatief-ambtelijke taal de ‘noordelijke inprikker’ genoemd, wordt nu al druk gebruikt als sluiproute om de file’s op de Mansholtlaan vanaf Bennekom naar de rotonde bij Atlas te ontlopen. ‘In de praktijk zal het dus niet veel drukken worden dan nu’, licht woordvoerder Ad van der Have (Facilitair Bedrijf) toe. Zij het dat de weg een upgrade krijgt naar de nieuwe officiële functie.

Aan de weg zelf verandert volgens Van der Have niet zoveel. Er komt geen rijbaan bij. De ruimte is daarvoor niet aanwezig. De grootste verandering zit ‘m in de aanleg van een vrijliggend fietspad aan de oostzijde van de Bornsesteeg en de zuidzijde van de Kielekampsteeg, achter de bomenrij en op de huidige proefvelden van Wageningen UR. Het drukke fietsverkeer krijgt daardoor een eigen pad. De nieuwe plannen zetten een streep door het voorgenomen besluit van de gemeenteraad om de Bornsesteeg autoluw te maken.

IMG_3158.JPG

Verkeerskundigen van de provincie hebben berekend dat de nieuwe route de helft van het autoverkeer (400 voertuigen per uur in de spits) zal aantrekken dat nu nog van de rotonde bij Atlas gebruik maakt. Dat moet voldoende zijn om voorlopig de drukte in met name de ochtend op de Mansholtlaan op te lossen. Het is de bedoeling dat de route volgend jaar af is. De provincie, Wageningen UR en de gemeente delen de kosten.

De provincie ziet voorlopig af van het verbreden van de Mansholtlaan tussen de rotonde bij Atlas en het kruispunt met de Nijenoordallee. De verbreding zet als oplossing voor de files te weinig zoden aan de dijk. Vorig jaar schoot de provincie om dezelfde reden ook de tweede ontsluiting van de campus ter hoogte van Friesland Campina al af. Daar komt volgend voorjaar alleen een afslag voor de HOV-buslijn.

Om de algehele bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren studeert de provincie onder meer op een rondweg die de Mansholtlaan via het Binnenveld met de Nijenoordallee verbind. Dit zogeheten ‘rondje campus’ Maakt ook gebruik van de Kielekampsteeg en gaat via de Dijkgraaf langs woonwijk Noordwest naar de Nijenoordallee. De gemeente Wageningen is overigens fel tegenstander van tegen zo’n rondweg.