Nieuws - 1 januari 1970

Borden wassen

Talentvolle studenten moeten ophouden met borden wassen in de horeca en meedraaien in de wereld van hun eigen universiteit.

Zij horen de kans te krijgen om als student-assistent aan de slag te gaan. Dat vindt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. De KNAW vraagt de overheid om vijf miljoen euro voor het instellen van KNAW-assistenten. / HOP