Nieuws - 8 februari 2016

Bonte verzameling van actiegroepen rond voedsel bijeen

tekst:
Albert Sikkema

Eind deze week komt een bonte verzameling van actiegroepen rond voedsel samen in Wageningen op de Voedsel Anders conferentie. Coördinator Jildou Friso van de Wageningse studentenorganisatie OtherWise organiseert een deel van het workshop-aanbod. Wat zijn haar favoriete thema’s?

Foto: De eerste Voedsel Anders conferentie was 2 jaar geleden in Orion

De Voedsel Anders conferentie, die op 12 en 13 februari plaatsvindt op de Wageningse campus, wil eerlijke en duurzame voedselsystemen bevorderen. Tijdens maar liefst zestig workshops wordt aandacht besteed aan landbouwsystemen vanuit ecologische principes (agro-ecologie), aan landrechten, aan lokale voedselnetwerken en aan eerlijke handel. De meeste  sprekers, zoals voormalig VN-rapporteur Olivier De Schutter en sociologiehoogleraar Jan Douwe van der Ploeg, hebben pittige kritiek op het gangbare intensieve en industriële landbouwsysteem. Dat moet anders, vinden de organisatoren van de conferentie.

Jildou Friso van OtherWise heeft meegewerkt aan het workshop-aanbod. Wat zijn haar favoriete thema’s?

‘Ten eerste het thema voedselverspilling. Er vinden heel veel leuke initiatieven plaats om de voedselverspilling tegen te gaan, bijvoorbeeld op de campus en in ziekenhuizen. Maar er zijn ook groepen zoals Humble Harvest die naar boeren en tuinders gaan om overschotten op te halen, die te verkopen op de voedselmarkt en de opbrengst teruggeven aan de producenten. En het Food Surplus Entrepreneurs Network maakt een sport van het verminderen van de verspilling. We willen de initiatieven bijeen brengen en verbinden in de workshop.’

‘Mijn tweede thema is toegang tot land. En daarbij heb ik het niet alleen over kleine boeren in ontwikkelingslanden die van hun land worden gegooid. Ook in Nederland is toegang tot land een issue als je voedsel wilt verbouwen of koeien wilt houden en geen familie met grond hebt van wie je het bedrijf kunt overnemen. Je hebt al gauw een flink startkapitaal nodig om een bedrijf over te nemen. Hoe kun je als jonge boer vanuit het niets beginnen met een paar hectare, zonder geld? De vereniging Toekomstboeren zet zich hier voor in door landzoekenden aan senior boeren te koppelen. Ook kun je denken aan community supported agriculture, waarbij je in de boerderij investeert, in ruil voor verse groente en een uitbetaling als de groente is verkocht’

‘De toegang tot land speelt ook bij de schaapskuddes. We hebben herders uitgenodigd op de conferentie die ook toegang tot land willen, in de vorm van betaalde opdrachten voor natuurbeheer. Die zoeken natuurorganisaties die hun kudde laten grazen, in combinatie met vleesproductie. Ook hier willen we verschillende initiatieven - er komen ook vissers en boeren - samenbrengen die een alternatief vormen voor de gangbare landbouw. De deelnemers willen van elkaar leren en misschien kunnen we samen het voedselbeleid beïnvloeden.’

De conferentie duurt twee dagen. Er zijn al ruim vijfhonderd aanmeldingen voor beide dagen, er is ruimte voor zevenhonderd deelnemers. Een kaartje kost 25 euro per dag, studenten betalen de helft. De Wageningse rector magnificus Arthur Mol komt de Voedsel Anders conferentie openen.

Lees over de Voedsel Anders conferentie van 2014