Nieuws - 11 april 2013

Bonden verzetten zich tegen 'sobere' cao DLO

Raad van bestuur wil geen loonsverhoging voor DLO.
Vakbonden polsen personeel.De komende twee jaar is er geen ruimte voor loonsverhoging bij DLO. De raad van bestuur zet bij de cao-onderhandelingen in op de nullijn. De raad van bestuur stelt dat de marktomstandigheden voor DLO verslechteren. De omzet daalt en de tarieven staan onder druk. Zo gaat Economische Zaken in de toekomst minder betalen voor de onderzoeksdiensten van DLO.
De vakbonden hebben inmiddels een tegenbod gedaan met een loonsverhoging van 2,5 procent en een beter sociaal beleid. Zo pleiten ze voor werkzekerheid en het afzien van wat ze 'sluipende reorganisaties' noemen. Daarbij zouden personeelsleden met onvoldoende declarabele uren via negatieve beoordelingen in R&O-gesprekken hun functie verliezen. Volgens de bonden is deze werkwijze veel personeelsleden een doorn in het oog.
Inmiddels hebben de bonden hun achterban over de plannen geraadpleegd op bijeenkomsten in Wageningen en Lelystad. In Wageningen waren op 3 april ruim honderd DLO-ers aanwezig, bij de ASG in Lelystad op 9 april zo'n zestig. Op 11 april spreken de bonden hun leden bij het LEI in Den Haag. Aan de hand hiervan gaan ze de cao-onderhandelingen in met de raad van bestuur.