Nieuws - 29 juni 2018

Bodem maakt plaats voor student

tekst:
Roelof Kleis

Door verhuizing en verbouwing is het deze zomer en in het najaar rommelig in Atlas. Bodemonderzoekers vertrekken om plaats te maken voor studenten en economen.

Verhuisbakken domineren de laboratoria in Atlas. © Roelof Kleis

De bodemonderzoekers (derde en deel vierde verdieping) en de laboratoria (begane grond en tweede verdieping) verkassen naar Gaia, Lumen en het bedrijfsgebouw achter Gaia. Het gaat om drie bodemleerstoelgroepen en het Chemisch Biologisch Laboratorium Bodem (CBLB). Met de operatie concentreert de Environmental Sciences Group zich in Gaia en Lumen en komt er onder meer ruimte vrij voor onderwijs in Atlas. De hele tweede verdieping van Atlas wordt ingericht voor practica.

Stress
Verhuiscoördinator Wobbe Schuurmans (chemisch analist van het CBLB), verantwoordelijk voor de verhuizing van de labs, vindt maar met moeite een gaatje in zijn drukke agenda om een en ander toe te lichten. ‘De klus zou maar ongeveer acht uur in de week vergen’, grimlacht hij. ‘Maar intussen is het net iets minder dan een dagtaak.’ Zo vlak voor de verhuizing neemt de druk en de stress toe.

Masterstudente Samara Hutting doet de afwas voor de verhuizing
Masterstudente Samara Hutting doet de afwas voor de verhuizing

De laboratoria gaan naar de bovenste verdieping van Lumen, de kelder van Gaia en het bedrijfsgebouw. In dit laatste pand komen onder meer de klimaatkamers van Bodemfysica, de droog- en maalruimte van het CBLB en de gezamenlijk gebruikte koelcellen. Het Nederlands Centrum voor Luminescentiedatering (NCL) krijgt een plek in de kelder van Gaia. Dit lab verhuisde vijf jaar geleden met de nieuwe hoogleraar Jakob Wallinga (Bodemfysica en Landgebruik) mee van Delft naar Wageningen.

Na zo'n verbouwing zweeft er nog van alles rond. Het is in zekere zin een sprong in het duister
Wobbe Schuurmans

Met name het verkassen van de apparatuur heeft veel voeten in de aarde. Op 13 juli moeten de achterblijvende ruimtes worden opgeleverd. Op een enkele analyse na zijn de meeste metingen al gestopt en is het grote inpakken begonnen. ‘Een klimaatruimte van Bodemfysica blijft vanwege lopende afspraken met opdrachtgevers tot begin augustus in bedrijf.’ Voor de andere klanten moet het CBLB even nee verkopen.

Zorgen
Schuurmans schat dat de meeste labfaciliteiten minstens vier weken buiten gebruik zijn. ‘En voor sommige wel zes tot acht weken.’ Onder het voorbehoud dat de apparatuur op de nieuwe werkplek allemaal functioneert zoals het zou moeten. Met name de gevoelige apparatuur baart hem zorgen. ‘Dat wordt de grote uitdaging: is de lucht schoon genoeg voor de gevoelige apparatuur. Na zo’n verbouwing zweeft er nog van alles rond. Het is in zekere zin een sprong in het duister.’

verhuizingESG3.jpg

Naast de lucht is ook de temperatuur een punt van zorg. Lumen staat bekend om de beroerde klimaatbeheersing. ‘Voor sommige apparaten mag de temperatuur niet boven de 23 graden komen. Die garantie moet er zijn, anders heeft het geen zin om te gaan meten. We zullen sowieso eerst nulmetingen moeten gaan uitvoeren om te kijken of er aan de eisen van de nauwkeurige apparatuur wordt voldaan.’  Een van die gevoelige apparaten is een HR ICP-MS (kosten drie á vier ton), een apparaat dat deeltjes tot in (lage) nanogram per liter kan meten.

Ingedikt
De verhuizing betekent ook een inkrimping. Volgens Schuurmans wordt 350 m2 aan labruimte ingeleverd. De vrijkomende ruimtes in Atlas worden deze zomer en het najaar verbouwd. Op de tweede verdieping komen practicumzalen voor onderwijs; op de vierde verdieping trekken economen van Wageningen Economic Research in. Op de begane grond komt eind dit jaar Start Hub. Binnen Gaia en Lumen is de afgelopen maanden intern flink verbouwd, verhuisd en ingedikt om ruimte te maken voor de collega’s uit Atlas.