Nieuws - 1 januari 1970

Blom nieuwe directeur Maatschappij

Dr. Jan Blom is benoemd tot algemeen directeur van de kenniseenheid Maatschappijwetenschappen. Hij volgt per 1 december prof. Vinus Zachariasse op.

Blom is nu directeur bedrijfsvoering van de kenniseenheid. Hij wordt opgevolgd door dr. Rien Komen, nu hoofd onderwijs en onderzoek bij de maatschappijwetenschappers.
Blom wil de komende jaren vooral werken aan de samenwerking van de maatschappijwetenschappers van de universiteit, en die van het LEI. 'En als tweede belangrijke aandachtspunt zie ik de verbreding van het LEI. We doen het uitstekend, maar we hebben één zwak punt, de markt buiten LNV.'
Blom is al vaker in de voetsporen van Zachariasse getreden. 'Ik ben hem steeds opgevolgd. Eerst als afdelingshoofd, daarna als waarnemend directeur van de kenniseenheid en nu als algemeen directeur.'
Een evenbeeld van de oude Zachariasse dus? 'Ik denk dat ik wel anders in elkaar steek. Om in voetbaltermen te spreken: Zachariasse zag zichzelf graag als aanvoerder, iemand die ook meespeelt in het veld. Ik zie mezelf eerder als trainer aan de zijlijn. Ik denk dat ik me iets minder met de inhoud van het onderzoek zal bemoeien.' Zachariasse staat bekend als iemand die zich graag met de inhoud van rapporten van het LEI bemoeit. Hij ziet er bijvoorbeeld niet tegenop zelf delen van een voorwoord te schrijven. / KV