Nieuws - 18 december 2013

Blog: Wageningen, blijf eigenwijs

Wageningen universiteit is in vele opzichten een unieke universiteit. Unieke opleidingen, een unieke locatie en vooral een uniek karakter. Wageningse studenten komen vanuit het hele land voor die ene opleiding die je nergens anders kunt doen.

Ze studeren in een kleinschalige omgeving met een gunstige docent-studentenratio en met betere studiebegeleiding dan waar dan ook in Nederland. Mede hierdoor is het studiesucces in Wageningen altijd hoger geweest dan in de rest van het land. Hier geen studenten die ongemotiveerd aan een studie rechten beginnen of die verdwijnen in de massa om drie jaar later opeens op de duiken met 20 studiepunten.

Twee jaar geleden heeft onze universiteit afspraken gemaakt met Den Haag om de studievoortgang te stimuleren en het onderwijs beter te maken. Er is toen afgesproken dat eind 2016 75 procent van de studenten hun bachelordiploma binnen vier jaar moeten halen.  In 2012 lag het studiesucces in de bachelor op 67 procent.

Op het moment dat de prestatieafspraken werden gemaakt werd er nog geen bindend studieadvies (BSA) ingevoerd. Dat Wageningen als enige universiteit in het hele land geen BSA heeft, is weer tekenend voor het unieke karakter van onze universiteit. Lange tijd zagen onze onderwijsgoeroes geen heil in een dwingende maatregel die studenten met een wat lager studiesucces simpelweg af serveert. Een wijs besluit, in mijn ogen. Nu adviseert de werkgroep Studiesucces om toch een BSA in te voeren.

En dat is jammer, want een BSA is in mijn ogen niet nodig. Ten eerste zijn er al heel wat maatregelen genomen om studievoortgang te stimuleren. Er zijn aanpassingen gedaan in de opleidingsprogrammering, in het herkansingsbeleid en dit jaar is er een verplicht matchingtraject  ingevoerd. Deze maatregelen zijn hoogstens twee jaar oud en moeten zich dus nog uitkristalliseren in de cijfers. Ten tweede is er uit een onderzoek naar voren gekomen dat studenten vooral vanaf het eerste moment actief moeten studeren, omdat opgelopen achterstanden moeilijk in te halen zijn. Met extra studiebegeleiding moet dit toch te realiseren zijn bij meer studenten. Ten derde denk ik dat de motivatie om op tijd af te studeren met elke lichting eerstejaars stijgt. Alle nieuwe eerstejaars voelen de hete adem van Den Haag in hun nek en waarschijnlijk studeren ze sneller af dan mijn jaar en de jaren voor mij.

We hebben nog drie jaar de tijd om de laatste 8 procent te realiseren. Dat zijn vier studenten per vijftig eerstejaars. Hoe tof zou het zijn als Wageningen University als eerste in het land een studiesucces van 75 procent haalt zonder een BSA? Ik vind dit een hele mooie ambitie. Wageningen is al vaak het eigenwijze kindje in de klas. Laten we bewijzen dat dit ook kan werken!