Nieuws - 6 oktober 2014

Blog: Tijdelijke carrièreswitch

tekst:
Jan-Willem Kortlever

Sinds de start van het collegejaar zit ik in de studentenraad. Iedereen die een bestuursjaar doet of heeft gedaan weet dat zoiets wel even een omschakeling betekent in je studentenleven. Niet meer iedere dag naar college maar een totaal ander, sterk wisselend programma.

De meest gestelde vraag de afgelopen weken is misschien wel wat wij met z’n twaalven fulltime aan het doen zijn de hele week. Veel vrienden kunnen er gewoon niet bij dat een ‘beetje meedenken’ met onze bestuurders zo veel tijd kost.

Het klinkt ook vrij eenvoudig; we krijgen voorstellen van de raad van bestuur waar wij mee moeten instemmen of waarbij wij mogen adviseren voordat ze doorgevoerd worden. Kwestie van even lezen, even nadenken en even een reactie schrijven? Zo werkt het niet. Veel dossiers zijn ingewikkeld of roepen vragen op waardoor een overleg met de betrokken beleidsmedewerkers nodig is voordat we een mening kunnen vormen. Als de deadline nadert neemt ook de druk toe, want niet iedereen is altijd bereikbaar binnen de tijd die je als SC-lid voor ogen hebt. Maar juist deze afspraken waarin wij kritisch doorvragen zijn nodig om ervoor te zorgen de universiteit scherp blijft. De dossierdruk vanuit de universiteit is aan het begin van het jaar groot, dus onze dagen zijn overvol met dossiers lezen, mensen mailen met vragen en overleg plegen. Ondanks dit, soms wat taaie, ‘standaardwerk’, zit ik met plezier in de raad. Want wij hebben ook de mogelijkheid om zelf initiatief te nemen en creatieve ideeën te opperen.

Ik merk dat het studentenraadswerk een bepaalde druk op me legt omdat de verantwoordelijkheid groot is. We vertegenwoordigen de hele Wageningse studentenpopulatie en we proberen ons mandaat zo te gebruiken dat de besluitvorming het meest gunstig is voor iedereen. De studentenraad is voor elke student toegankelijk en gemakkelijk te bereiken. Per mail (studentcouncil@wur.nl) of fysiek: kom gerust eens langs in Forum 014 of 439. Welkom!Jan-Willem Kortlever

Twitter: @JanWillemK