Nieuws - 14 november 2018

Blog: Modderstroom, hier fietsen!

tekst:
Geert van Zandbrink

Blogger Geert van Zandbrink is een van de vele studenten die 's ochtends alle verkeersregels aan hun laars lappen als ze door de Tarthorst naar de campus fietsen. 'Verantwoordelijk voel ik me in de massa niet. Maar gevaarlijk is het wel.'

© Sven Menschel

Elke ochtend, in de minuten voor 8:20 uur, walst er een colonne van studenten door Wageningen, op weg naar de campus. Vooral de stoet vanuit het centrum valt op, voornamelijk omdat hij dwars door een woonwijk met winkelgebied snijdt. Als een modderstroom donderen de Swapfietsen en veertig jaar oude stalen rossen door de Tarthorst.

Zo gaat dat met modderstromen: die nemen de kortste route. Zelfs de tien meter die te winnen valt door over de vrachtwagenstandplaats bij de Jumbo te fietsen, wordt meegepakt. Bovendien is de Jumbo een extra reden om deze route te nemen: een slappe kaascroissant in je verkleumde tengels is door veelvuldig voorkomen inmiddels een symbool van brakheid geworden.

Voorrang
Alles op de route van ons studenten moet wijken. Zebrapaden bestaan niet in die minuten voor het eerste collegeblok van de dag, studenten hebben bij zowel oprijden als verlaten van een rotonde voorrang. Auto’s doen niet eens mee aan het verkeer en op stopborden staat ‘rijd maar gewoon door joh, je moet je college halen’.

Zebrapaden bestaan niet in die minuten voor het eerste collegeblok van de dag

Het is bizar eigenlijk, maar het bestaan van het fenomeen doet het voortleven: als de fietser voor jou voorrang neemt, kun jij dat net zo goed ook doen. En natuurlijk doe ik het zelf dan ook. Zo gaat dat, en echt verantwoordelijk voel ik me in de massa niet. Maar gevaarlijk is het wel.

Symptoombestrijding
Vandaar ook dat politie en gemeente de keuze van studenten voor deze route regelmatig bestreden hebben. Van berichten op Facebook naar aanleiding van ongelukken tot het in het donker opwachten van studenten die door rood fietsen. Symptoombestrijding, als je het mij vraagt, maar geen oplossing.

Zonder brakke kaascroissantjes kunnen we niet.

Ik was dan ook verbaasd over het mailtje van de WUR dat alle studenten, Nederlands en internationaal, informeerde over de aanleg van een fietspad langs de Jumbo. De kortste route ligt daardoor tijdelijk open. Of dicht, eigenlijk. Dus neemt men nu de op een na snelste route: niet rechts, maar links om de Jumbo heen. Die Jumbo is gelukkig nog wel ‘still attainable’. Zonder brakke kaascroissantjes kunnen we niet.

Ongelukken
Het aanleggen van een fietspad langs de Jumbo is een soort bord met ‘hee, studenten, fiets hier maar overheen!' Een modderstroommagneet, om in die metafoor te blijven. Op die plaats verhoogt het de veiligheid, dat zal best. Maar hoe loopt het af met de ongelukken op de rest van de route? Met de druk op het stoplicht bij de Bornsesteeg? En met de - vaak terechte - klachten van de omwonenden? Ik zal het me afvragen, de toekomst zal het uitwijzen.