Nieuws - 3 maart 2014

Blog: Censuur

God bestaat niet, weet het College van Promoties van onze universiteit te vertellen met de regels die het heeft opgesteld rondom promoties. Promovendi mogen God namelijk niet danken in hun proefschrift. De universiteit heeft daarmee een primeur, want het is nog nooit iemand gelukt te bewijzen dat God niet bestaat.

Er is gelijk maar een richtlijn van gemaakt, want over iets wat niet bestaat mag je natuurlijk niet schrijven. Laat staan dat je het ook nog bedankt. Deze harde opstelling raakt me persoonlijk, want ik geloof namelijk dat God wél bestaat. Gisteren in de kerk werd mijn geloof weer bevestigd. Ik snap heel goed dat andere mensen zich daar niks bij kunnen voorstellen, maar daaruit volgt toch niet per definitie dat geloven maar ver van de wetenschap moet staan? Als ik ooit promoveer (daar ziet het niet naar uit, wees gerust) dan wil ik zeker God bedanken voor alle hulp. Of iemand die dat leest nu gelooft in God of niet. Ik kan zelf ook niet geloven dat iemand hulp heeft gehad van z’n paard tijdens het werken aan een promotie, maar als dat wel zo is, mag dat best naar voren komen.

Ik begrijp niet waarom het dankwoord in Wageningen vrij moet zijn van religieuze uitingen. In dit deel van je proefschrift laat je iets van jezelf zien; het heeft verder niets te maken met de inhoud. Door God te verbieden in dit (niet wetenschappelijke) deel suggereer je indirect dat religie gevaarlijk is voor de wetenschap. Alsof de integriteit in het geding zou komen als je persoonlijke levensovertuiging gestoeld is in een God. Als christelijke wetenschappers God gaan gebruiken om theorieën te onderbouwen die discutabel zijn, gaat er wel iets fout. Dat is overigens heel iets anders dan wetenschappers die Intelligent Design verdedigen. Een discussie waard op zichzelf.

De empirische waarneming is heilig in de wetenschap en onder dat mom worden er met gemak uitspraken gedaan over het transcendente, over hetgeen dat buiten onze zintuiglijke waarneming ligt. Het gevolg hiervan is in Wageningen pijnlijk duidelijk geworden, namelijk dat een promovendus niet meer openbaar in een dankwoord uit mag komen voor datgene waar hij de laatste grond voor zijn bestaan in vindt: namelijk in een God.

Toch is de zelf universiteit ook niet helemaal vrij van religie of levensbeschouwing. Als ik over de campus fiets dan zie ik de sporen overal. Gaia is namelijk de godin van de aarde, Triton is de god die de zee kan bedaren en Atlas is de krachtpatser uit de Griekse mythologie. Het is maar dat je het weet.


Twitter: @JanWillemK