Nieuws - 26 mei 2015

Blog: Bij twijfel altijd rechts

tekst:
Jan-Willem Kortlever

Mensen vragen de laatste tijd meer dan eens of ik rechts ben. Politiek rechts georiënteerd wel te verstaan. Dat ben ik niet. Zo ongeveer het enige wat ik waardeer aan het rechtse denken is de terughoudendheid (noem het conservatief) ten opzichte van veranderingen.

Het is de laatste decennia gruwelijk normaal om dingen gelijk te veranderen als het even tegen zit, en daar moeten we nu eens vanaf. Maar het is lastig conservatief te blijven, als de tijden snel veranderen. We moeten, zeker in Wageningen, wel waken voor onomkeerbare veranderingen waar we in de toekomst spijt van kunnen krijgen.

Het is maar goed dat politiek traag en stroperig werkt want anders zou er complete chaos ontstaan. Als alles wat in de Tweede Kamer aan moties wordt aangenomen ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd wordt de overheid een volledig onbetrouwbaar mechanisme. Toch zie ik dat de laatste tijd steeds meer beslissingen genomen worden die ook snel impact hebben. Het hoger onderwijs is daar een levend voorbeeld van. Natuurlijk kunnen we niet de kop in het zand steken en wachten tot de storm overwaait en het financieel beter gaat. Een blik in het verleden leert ons wel dat sommige problemen te voorzien zijn. Groei + te weinig geld = probleem. Ik krijg sterk de indruk dat (niet alleen in Wageningen) groei een doel op zichzelf is geworden, zonder de problemen die daar uit voortvloeien onder ogen te willen zien.

Door die extreme groei gaat er de komende jaren veel veranderen in Wageningen; de nieuwe rector kan zijn borst nat maken. Hopelijk is hij de visionair die we nodig hebben en stuurt hij de universiteit de juiste richting op. De komende maanden zullen hard nodig zijn om draagvlak te zoeken binnen de organisatie. Iedere nieuwe bestuurder wordt het vuur aan de schenen gelegd en in die context moet hij gelijk moeilijke beslissingen nemen. En sommige van die beslissingen zullen pijn doen.

Volg Jan-Willem op Twitter: @JanWillemK