Nieuws - 7 februari 2013

Blijf Bij (Nederland)!

Al ben ik geen bijenexpert, als ik aan onze belangrijke bestuivers denk maak ik me momenteel nogal ongerust. Via een vriendin (haar vader is imker) hoor ik verhalen dat zijn bijenvolken de laatste jaren bijzonder slecht de winter doorkomen. Een aantal dagen geleden zag ik de Zembla-documentaire Moord op de honingbij II, die inzoomt op de gevaren van bepaalde pesticiden voor de honingbij.

Foto_blog_9.jpg
Aan het eind wordt een beeld geschetst van de situatie in Zuid-China, waar schoolkinderen met hulp van een kwast en stuifmeel het werk van de bij hebben overgenomen. Volgens de Utrechtse bijendeskundige Jeroen van der Sluijs zijn er voor de handbestuiving in China ook andere oorzaken aan te wijzen, maar het blijft een eng idee dat er in die streek in China bijna geen bestuivende insecten meer voorkomen.
De massale bijensterfte lijkt volgens de documentaire synchroon te lopen met de opkomst van een nieuw soort insecticide in de jaren negentig. Wereldwijd zijn er inmiddels tal van wetenschappelijke artikelen verschenen die het verband tussen pesticiden en bijensterfte aantonen. Hoewel er daarnaast natuurlijk ook andere oorzaken bekend zijn. Zoals parasieten en de achteruitgang van het platteland.
In Frankrijk, Italië, Duitsland en Slovenië  is als voorzorgsmaatregel inmiddels een verbod op bepaalde neonicotinoïden ingesteld. In Nederland daarentegen is onlangs juist besloten tot verruiming van de toepassing van neonicotinoïden. Waarom, vraag ik me af.
Belangrijk in mijn ogen is dat Nederland op de korte termijn net zo'n beslissing durft te nemen als bovengenoemde landen. Al is het maar uit voorzorg. Nederland heeft nota bene van alle Europese landen de grootste bijensterfte. Natuurlijk is ons land gebaat bij boeren die veel produceren. En natuurlijk zijn de economische belangen van bestrijdingsmiddelen groot. Maar met de huidige aanwijzingen over de relatie tussen neonicotinoïden en bijensterfte zal op politiek gebied ook door ons land een beslissing genomen moeten worden. De productie op de lange termijn verdient onze aandacht. En natuurlijk zal de bijensterfte complexere oorzaken hebben dan bestrijdingsmiddelen alleen. Maar deze stap zou naar mijn idee een goede voorzorgsmaatregel zijn. Een begin. Want zonder de bij zijn we nergens.
Vita is eerstejaars masterstudente in Wageningen. Ze blogt over haar leven aan de universiteit.