Nieuws - 1 januari 1970

Biologische productiewetenschappen klaagt over gebrek aan werving

Biologische productiewetenschappen klaagt over gebrek aan werving

Biologische productiewetenschappen klaagt over gebrek aan werving


,,Er is nooit een goed marketingconcept geweest'', zegt
opleidingscoördinator drs Cor Langeveld over de bacheloropleiding
Biologische productiewetenschappen. De opleiding kampt met een gebrekkige
interesse van scholieren en volgens Langeveld komt dit vooral door de
beperkte voorlichtings- en wervingsacties. Rector prof. Bert Speelman denkt
echter dat het aan wervingsmogelijkheden niet schort, maar dat scholieren
de opleiding gewoon niet aantrekkelijk vinden.

In hoeverre scholieren interesse hebben in biologische landbouw weet
Langeveld niet. Mocht uiteindelijk blijken dat die interesse beperkt is,
dan moet de bacheloropleiding gestopt worden. Maar Langeveld vindt dat hij
nu onvoldoende mogelijkheden krijgt om de boodschap op scholieren over te
brengen.
Terwijl de officiële voorlichtings- en wervingsacties volgens hem
nauwelijks aandacht besteden aan de opleiding, krijgen gemotiveerde
medewerkers ook geen ruimte om zelf actie te ondernemen. Hierdoor wordt ook
de 'bewust kiezende doelgroep' waar de opleiding op mikt niet bereikt.
Langeveld: ,,Dat je in Wageningen ook nog gedreven idealisten hebt, dat het
geen een eenheidsworst is, komt in de gehele voorlichting niet voldoende
naar voren.''
Volgens Langeveld krijgt hij überhaupt geen kans om de opleiding op scholen
te promoten. Voorlichters die naar middelbare scholen gaan houden zich aan
een vast concept, waarin Wageningen Universiteit wordt gepromoot aan de
hand van een paar grote opleidingen zoals Biologie en Voeding en
gezondheid. En tijdens de open dag had Langeveld geen goede plek om een
kraampje op te zetten. Andere opleidingen en onderwijsinstituten wilden
Biologische productiewetenschappen er niet bijhebben en uiteindelijk stond
het kraampje van de opleiding ergens achteraf in het scheikundegebouw. ,,We
stonden ook nergens op de bordjes en we mochten geen eigen persbericht
maken.''
Naast vrijheid om voorlichtingsactiveiten te ontplooien ontbreekt het de
opleiding ook aan financiële middelen. Zo is het het extra budget dat voor
wervingsactiviteiten was bedoeld volgens Langeveld nooit uitgekeerd door de
raad van bestuur. Speelman ontkent dat dit het geval is. Volgens de rector
is er in Biologische productiewetenschappen misschien wel meer geïnvesteerd
dan in andere opleidingen. Secretaris van het onderwijsinstituut (OWI)
Levenswetenschappen dr Harry Scholten zegt echter dat er volgens de
begroting geld had moeten zijn, maar dat het OWI hier nooit de beschikking
over kreeg. Wat er dan wel met dit geld is gebeurd weet hij niet.
Uiteindelijk heeft het OWI zelf extra geld in voorlichtingsactiviteiten
voor de opleiding gestoken.
Langeveld snapt niet waarom is geïnvesteerd in een nieuwe opleiding,
terwijl vervolgens nauwelijks aandacht aan de marketing wordt besteed.
Langeveld: ,,Het is niet zo dat ik er kwade opzet achter vermoed, maar
diverse initiatieven zijn de kop ingedrukt. Wat is de reden geweest om de
opleiding te starten als je er vervolgens niet in investeert?''
Speelman is het niet eens met de aantijgingen. Hij vindt dat de medewerkers
van Biologische productiewetenschappen eerst bij zichzelf te rade moeten
gaan. Speelman: ,,Ze krijgen genoeg mogelijkheden om de opleiding te
positioneren, maar dan moet het wel professioneel gebeuren. Er is een
afnemende belangstelling voor biologische landbouw. Je moet je afvragen of
het überhaupt wel leeft bij jongeren, misschien spreekt de boodschap gewoon
niet aan.'' |
L.M.