Nieuws - 1 januari 1970

Biologische meetmethode dioxines niet onfeilbaar

Biologische meetmethode dioxines niet onfeilbaar

Biologische meetmethode dioxines niet onfeilbaar


De door prof. dr Bram Brouwer ontwikkelde methode wordt algemeen beschouwd als een biotechnologisch hoogstandje. De methode werkt door middel van tumorcellen van ratten. De cellen hebben een stukje DNA ingebouwd gekregen, afkomstig van vuurvliegjes. Dat zorgt ervoor dat de cellen licht geven als ze in contact komen met dioxines. Brouwer: Cellen, of ze nu van mensen of ratten zijn, hebben een receptoreiwit dat reageert op dioxines. Als dat eiwit in contact komt met dioxines, geeft de receptor een signaal aan het DNA. Dan kan er van alles gebeuren: van de vorming van metabole enzymen die de stofwisseling ontregelen tot beschadiging van het erfelijk materiaal. Bij de gemodificeerde cellen voor de biologische dioxinemeting is dat receptoreiwit gekoppeld aan het stukje DNA dat verantwoordelijk is voor de afgifte van licht. Ook bij een zogenaamd vals alarm is er dus iets aan de hand, stelt Brouwer. Dan is er geen dioxine, maar wel een stof die hetzelfde effect heeft. Voor de volksgezondheid kan elk vals alarm dus een echt alarm zijn.

RIKILT-woordvoerder ir Jo Bemelmans onderschrijft de mening van Brouwer. Beiden vinden dat de biologische methode moet worden aangevuld met de klassieke GCMS-methode, waarbij alle dioxines door middel van gaschromatografie worden geïdentificeerd. Brouwer: Pas als je precies weet met wat voor verontreiniging je te maken hebt, kun je de bron achterhalen. Bemelmans: Als wij een monster positief benoemen, hebben we daar bijna altijd beide tests op los gelaten. We houden dus rekening met de foutenmarge. Aangezien de biologische methode relatief snel en goedkoop is - de uitslag is binnen een dag bekend en een test kost slechts 750 gulden - kunnen door Brouwers methode de vier laboratoria met een gaschromatograaf worden ontlast. Hoewel een klassieke analyse maar vier dagen duurt, liep de wachttijd tijdens de dioxinecrisis op tot zes weken. W.K