Nieuws - 1 januari 1970

Biologische komkommer slecht voor milieu

Biologische komkommers en tomaten zijn vaak slechter voor het milieu dan gangbare. Dat blijkt uit een studie van het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) die vorige week is verschenen. Reden: biologische productie is minder efficiënt en verbruikt daardoor meer gas per vrucht.

Het praktijkonderzoek heeft een overzicht gemaakt van de milieuprestaties van verschillende vormen van biologische landbouw. Bij bijvoorbeeld de melkveehouderij en de akkerbouw valt de vergelijking tussen biologische productie en de gangbare productie zoals verwacht gunstig uit voor de biologische landbouw. Verrassend echter is de uitkomst bij de glastuinbouw. Biologische komkommers en tomaten blijken helemaal niet beter voor het milieu dan gangbare. Sterker nog, een van de onderzochte bedrijven vervuilde het milieu drie keer meer per geproduceerde komkommer dan de niet-biologische concurrent. Een gemiddelde biotomaat vervuilt het milieu anderhalf keer meer dan een gangbare tomaat.
Om de milieuprestaties van de biologische glastuinbouw in kaart te brengen maakte PPO een levensloopanalyse bij acht biologische bedrijven. In die analyse wordt de milieubelasting in alle stappen van de productie opgeteld. Biologische bedrijven bleken per vierkante meter kasoppervlak het milieu minder te belasten. Maar omdat de productie minder efficiƫnt is - er groeien minder komkommers en tomaten per vierkante meter - valt de vergelijking per kilo product anders uit. Alle onderzochte biologische bedrijven die hun kas verwarmden scoorden slechter dan de gangbare concurrentie. Biologische bedrijven die hun kassen niet verwarmen, vormen een uitzondering, maar in de schappen van de supermarkt vormen hun producten een kleine minderheid. De meeste biologische komkommers en tomaten komen uit verwarmde kassen.
De biokomkommer is niet alleen slecht door het hogere energieverbruik, ook het grondwater wordt meer vervuild door biologische glasteelt. Dat komt doordat biologische komkommers in de volle grond groeien en gangbare komkommers op substraat. In de substraatteelt worden meststoffen hergebruikt, terwijl de meststoffen van de biokomkommer kunnen weglekken in de bodem.
Het praktijkonderzoek zegt in een toelichting overigens dat het rapport is gebaseerd op onderzoeksgegevens van enkele jaren geleden. De biologische glastuinbouw is zich volgens PPO bewust van het probleem en werkt aan verhoging van de efficiƫntie van de productie en verlaging van de uitspoeling van meststoffen. | K.V.