Nieuws - 1 januari 1970

Biologische filter tegen varkensstank

Biologische luchtbehandelingsystemen blijken effectiever in het reduceren van de pregnante geuren die uit varkensstallen opstijgen dan chemische technieken. Dit blijkt uit onderzoek van Agrotechnology & Food Innovations (A&F).

Het biologische luchtwassysteem, een filter dat werkt op basis van microbiële omzetting van ammoniak, is doorgemeten en blijkt een geurverwijderingsrendement te hebben van gemiddeld veertig tot vijftig procent. Daarmee scoort dit systeem beter dan het chemische luchtwassysteem. Hierbij wordt ammoniak verwijderd met behulp van zwavelzuur. Dit systeem verlaagt de geuremissie met gemiddeld dertig procent, aldus projectleider ir. Roland Melse.
De twee systemen zijn ongeveer even effectief in het verwijderen van ammoniak, maar er zijn nog andere geurcomponenten die verwijderd moeten worden. Dit zijn volatiele vetzuren, afkomstig van ondermeer het voer, mest, en de dieren zelf.
Het geurverwijderingsrendement kan volgens Melse nog sterk worden verhoogd door ondermeer kleine aanpassingen van de processturing en het ontwerp. Ook de exploitatiekosten kunnen omlaag.
In het kader van het reconstructiebeleid wordt verplaatsing van veehouderbedrijven voorgesteld om de milieubelasting, waaronder de ammoniakdepositie en de geuremissie, minder te concentreren in bepaalde gebieden. Betere inzet van luchtbehandelingstechnieken is wellicht een goed alternatief, met weinig sociale consequenties en een acceptabele kostprijs, aldus Melse. /HB