Nieuws - 24 mei 2007

Biologiestudenten willen heroprichting Ethologie

Wageningse biologiestudenten willen dat de raad van bestuur vaart maakt met de heroprichting van de leerstoelgroep Ethologie. In een brief aan rector prof Martin Kropff beklagen ze zich over een gebrek aan studiemogelijkheden in dit vakgebied.

De brief met de klachten over het ethologieonderwijs aan Wageningen Universiteit, die door honderd biologiestudenten is ondertekend, is dinsdag 22 mei aangeboden aan de rector. Volgens de studenten is de toezegging dat het opheffen van de leerstoelgroep ‘weinig praktische gevolgen heeft voor de studiemogelijkheden’ niet waargemaakt. De leerstoelgroep werd in september 2005 definitief opgeheven omdat er geen zicht was op een oplossing voor slepende personele conflicten.
De studenten schrijven in de brief dat bij ethologie een academische leeromgeving ontbreekt, dat er te weinig lopende projecten zijn waarin studenten kunnen meedraaien en een ‘groot tekort aan begeleiding’. Dit laatste geldt volgens hen vooral voor het onderzoek naar gedrag van grote grazers, dierentuindieren en honden.
De rector laat via woordvoerder Simon Vink weten dat de klachten serieus genomen worden. ‘Er worden al gesprekken gevoerd over de gesignaleerde problemen.’
Prof. Ruud Huirne, als directeur van de Animal Sciences Group verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod in de ethologie, betreurt het dat de biologen niet eerst met hun klachten bij hem zijn gekomen. ‘Toen bleek dat het niet mogelijk was om het onderwijs vanuit Utrecht of Nijmegen te laten verzorgen, hebben we geprobeerd het zo goed mogelijk binnen onze eigen organisatie op te vangen. Ik denk dat we daar een werkbare oplossing voor gevonden hebben. Als studenten daar echter niet tevreden over zijn, wil ik graag met ze in gesprek.