Nieuws - 28 juni 2016

Biobased economy is ruim 38 miljard euro groot

tekst:
Albert Sikkema

We hebben het steeds over de biobased economy, maar hoe groot is die eigenlijk? Econoom Wim Heijman rekende het uit.

De biobased economy, waartoe de landbouw behoort maar waarin bijvoorbeeld ook benzine en plastics worden gemaakt uit biomassa, krijgt steeds meer aandacht. Maar hoe groot is die bio-economie in Nederland en groeit ie? Economiehoogleraar Wim Heijman stelde een formule op om de toegevoegde waarde van dergelijke producten vast te stellen. In 2008, net voor de economische crisis, bedroeg die toegevoegde waarde 38 miljard euro. In 2012 was ie licht gegroeid naar circa 38,5 miljard. Maar omdat de Nederlandse economie als geheel kromp in die periode, steeg het aandeel biobased economy in die vier jaar van 6,6 naar 7,2 procent van het bruto nationaal product, concludeert Heijman in het Wageningen Journal of Life Sciences.

De biobased economy is nog steeds een vrij kleine sector in Nederland, concludeert Heijman. Maar de cijfers maken volgens hem ook duidelijk dat de biobased economy vrij robuust is, omdat deze tak van de economie zich makkelijker herstelde van de bankencrisis dan de rest van de Nederlandse economie. Met zijn rekenmethode kunnen we de groei van de biobased economy in de komende jaren blijven volgen.